fredag 17 oktober 2014

Tunneln under Hvalfjörður blir statens år 2019

Om fem år överlämnar bolaget Spölur tunneln under Hvalfjörður till staten. Sommaren 2019 kommer hela bygget att vara betalt. Tunneln öppnades i juli 1998 - och i helgen asfalteras vägbanorna för första gången. Därför stängs tunneln för trafik i kväll och öppnas först på måndag morgon. Det är den längsta stängningen av tunneln sedan den invigdes för sexton år sedan.

I juli 1998 öppnades Hvalfjarðargöng, tunneln under Hvalfjörður som kortade restiden längs ringvägen med en hel timme. Den sju mil långa omvägen längs Hvalfjörður fungerar i dag snarast som en utflyktsväg, även om det alltjämt finns många gårdar kvar vid fjorden.

Tunneln förändrade förutsättningarna för samhällen och företag i fjordens närhet. Länge fanns det tre vägstopp längs Hvalfjörður - men med tunneln försvann samtliga även om ett av dem, Ferstikluskáli, alltjämt har öppet under sommarhalvåret.

Om själva Hvalfjörður blev mindre attraktiv på grund av tunnelbygget upplevde Akranes och Borgarnes det motsatta. Plötsligt befann sig städerna på pendelavstånd från Reykjavíkområdet. Det är inte ovanligt att familjer väljer Akranes eller Borgarnes för lugnet och de lägre huspriserna, men fortsätter att jobba i huvudstaden.

Tunneln under Hvalfjörður ägs av Spölur. Bolaget gjorde nyligen sin årliga avbetalning - den här gången 643 miljoner isländska kronor - på bygget. Den återstående skulden är på drygt 2 miljarder och kommer att betalas under de kommande fyra åren.

I mitten av år 2019 kommer Spölur att överlämna tunneln till staten. Den kommer då att vara betald och skuldfri. Det innebär att vägavgiften också blir kvar till 2019. Om tunneln därefter ska bli avgiftsfri eller om vägavgiften behålls för att finansiera andra infrastruktursatsningar blir upp till regeringen att avgöra.

Rekordåret 2008 gjordes totalt 2 006 090 passager genom tunneln. Det är en siffra som kan överträffas i år. Under årets första nio månader gjordes 1 547 470 passager genom Hvalfjarðargöng.

I helgen ska vägbanorna asfalteras för första gången sedan tunneln öppnades. Tunneln stängs därför för trafik klockan 20 i dag och öppnar på nytt klockan 6 på måndag. Det är den längsta stängningen sedan tunneln invigdes. Om arbetet inte blir klart kommer tunneln att stängas på nytt under de kommande vardagsnätterna. Polis, ambulans och brandkår ska dock kunna släppas igenom.

Förra helgen körde 11 705 fordon genom tunneln. Frågan är om det nu blir lika många bilister som väljer att ta omvägen längs Hvalfjörður. Ferstikluskáli bommade dock igen för säsongen redan vid månadsskiftet. Däremot kommer Hernámssetrið vid Hlaðir att hålla öppet för kaffesugna bilister.

Här kan du läsa mer om de gamla vägstoppen längs Hvalfjörður.