fredag 17 oktober 2014

Utbrott skapar 60 kvadratkilometer stort lavafält

Bilden visar spridningen av
vulkangaser under fredagen.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Lavafältet vid Holuhraun mäter nu hela 60 kvadratkilometer. Lavan fortsätter att breda ut sig norr om Vatnajökull, men utbrottets intensitet bedöms nu bara vara hälften så kraftig som i inledningsskedet. Under torsdagen minskade åter antalet jordskalv i området. Det största skalvet hade en magnitud på 5,0.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun har snart pågått i sju veckor. Utbrottets intensitet har gradvis avtagit och bedöms nu vara hälften så kraftig som i inledningsskedet. Inget tyder dock på att utbrottet är på väg att upphöra inom de närmaste dagarna.

Samtidigt fortsätter lava från utbrottet att breda ut sig över Holuhraun norr om Vatnajökull. Nu mäter det nya lavafältet 60 kvadratkilometer.

Under torsdagen registrerades 89 jordskalv i området. Det är betydligt färre än under den senaste veckan. Det största skalvet hade en magnitud på 5,0 och hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater.

Svaveldioxid som sprider sig från utbrottet vid Holuhraun fortsätter att vara ett problem. I går natt uppmättes hela 3 394 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Grafarvogur i Reykjavík. I dag kommer på nytt vulkangaserna att blåsa i västlig riktning mot västra Island.

Än så länge har inte giftgaserna från utbrottet omvandlats till surt regn. Om svaveldioxiden skulle bilda svavelsyra skulle det till stor del falla till marken som surt regn. Det skulle inte bara kunna skada miljön utan också bidra till skador på byggnader med mera.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här kan du se en film från utbrottet inspelad under onsdagen.