torsdag 23 oktober 2014

Utbrottet vid Holuhraun minskar i styrka från dag till dag

Prognos för spridningen av
svaveldioxid under torsdagen.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett utbrott som sakta men säkert minskar i intensitet, men där skillnaderna är så små att de knappt märks från dag till dag. Så beskriver vulkanologen Ármann Höskuldsson utvecklingen vid Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun. Även lavaflödet avmattas. Däremot är jordskalven i området alltjämt både många och kraftiga.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun har nu snart pågått i två månader. Ännu finns inget som tyder på att det skulle upphöra inom de närmaste dagarna. Lavaflödet har dock minskat. Vulkanologen Ármann Höskuldsson säger i Morgunblaðið att utbrottets kraft avtar dag för dag:
"Detta minskar sakta men säkert till det upphör en vacker dag. Det är dock omöjligt att säga något om vilken dag det blir. ... Detta minskar sakta men säkert men det är fortfarande ett stort utbrott. ... Utbrottet har minskat mycket sedan dess början och det minskar sakta men säkert. Men det är ingen hemsk skillnad mellan dagar."
Under onsdagen registrerades 150 jordskalv i området, varav 20 skalv hade en magnitud på minst 3,0. Det största skalvet uppmättes till 4,9 och hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater.

Höfn drabbades även i går av hälsofarliga halter av svaveldioxid. Som mest noterades under natten 6 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter. Nivåerna sjönk dock undan för undan i takt med att vindarna vände. Under dagen uppmättes drygt 2 000 mikrogram i Húsavík och 1 200 mikrogram vid Mývatn.

I samband med de höga halterna av giftiga vulkangaser uppmanades invånarna i Höfn att på nytt hålla sig inomhus, stänga fönster och höja värmen. Vid stigande temperaturer inomhus expanderar luften och förhindrar därmed så att luft utifrån tar sig in genom springor.

I dag väntas vulkangaserna sprida sig över norra Island - från Hveravellir och Blönduós i väster till Húsavík, Kelduhverfi och Jökuldalur i öster.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.