fredag 31 oktober 2014

Vill ersätta Sprengisandur med asfalterad väg

Illustration: Vegagerðin
En åtta meter bred asfaltsväg med broar över samtliga älvar. Så ser Vegagerðins förslag ut till en väg över höglandet som ska ersätta Sprengisandur. En ny väg skulle både förbättra kommunikationerna mellan norra och södra Island och göra höglandet mer tillgängligt. Men den skulle också byggas i områden av orörd natur.

Sprengisandur är en 219 kilometer lång grusväg över höglandet som bara är öppen under sommarmånaderna. Den brukar tillhöra de isländska fjällvägar som öppnas senast och stängs tidigast. Sprengisandur stiger nämligen som mest 800 meter över havet. Den fyra meter breda vägbanan ligger ofta lägre än omgivande mark vilket gör att snö och vatten lätt ligger kvar på den.

Dessutom finns det flera vadställen längs Sprengisandur. Vissa av vaden kan vara svåra att ta sig över vid ogynnsamma förhållanden.

Länge har det från bland annat turistnäringen talats om behovet av bättre vägar på höglandet. Det har kommit förslag om helårsvägar både längs dagens Kjölur (väg 35) och Sprengisandur (F26). De befintliga grusvägarna är i dåligt skick. Kjölur är i teorin visserligen framkomlig med vanlig personbil eftersom det inte finns några vad. I praktiken samlar sig inte sällan under regnperioder så mycket nederbörd på vägbanan att det finns risk för att mindre bilar kör fast.

Vegagerðin har nu presenterat ett förslag till en väg som ska ersätta Sprengisandur. Den har flera alternativa sträckningar - som samtliga är mellan 187 och 197 kilometer långa - men följer huvudsakligen den befintliga grusvägen. Sträckningen går mellan Vatnajökull och Hofsjökull.

För en kostnad av tio till tolv miljarder isländska kronor blir vägen åtta meter bred, den får en asfalterad vägbana och den kommer inte att ha några vadställen. Den sträcker sig från Sultartangalón nära Hrauneyjar i söder till Mýri i Bárðardalur i norr.

Syftet är att förbättra kommunikationerna mellan södra och norra Island och att öka tillgängligheten till höglandet. Därmed ska i sin tur förutsättningarna för friluftsliv och turistnäringen förbättras.

En av de föreslagna sträckningarna går genom känsliga områden vid Þjórsá. Men alla alternativ innebär att orörd mark offras för bygget. Även om vägbanan i sig bara blir åtta meter bred så kommer bygget att påverka ytterligare fjorton meter runt omkring. På så sätt skapas den lutning som gör att vägbanan hamnar högre upp och inte blir en samlingsplats för regn och smältvatten.

Än så länge handlar det bara om ett förslag. Alltinget har inte fattat något beslut i frågan.

Här kan du läsa mer om andra idéer för Sprengisandur.