fredag 31 oktober 2014

Vintern kan öka problem med vulkangas från Bárðarbunga

Prognos för spridningen av
vulkangaser under fredagen.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Över 40 000 varnings-sms skickades i går när giftiga vulkangaser spred sig över norra och västra Island. De högsta halterna av svaveldioxid uppmättes i Akureyri. I flera skolor i regionen hölls eleverna inomhus under rasterna och på sjukhuset i Akureyri stängdes ventilationen. Problemet med svaveldioxid riskerar att öka under vintern.

De högsta halterna av svaveldioxid uppmättes i går i Akureyri, där det som mest noterades 6 000 mikrogram per kubikmeter luft. I Sauðárkrókur uppmättes 5 100 mikrogram svaveldioxid, 3 700 mikrogram i Ólafsvík, 2 700 mikrogram i Stykkishólmur och 2 400 mikrogram i Hvammstangi. Även i Blönduós lade sig ett blågrått dis över orten, men där fanns inga mätinstrument.

Almannavarnir skickade i går drygt 40 000 varnings-sms till omkring 25 000 mobiltelefoner. I meddelandet uppmanades mottagaren att hålla sig inomhus, stänga fönster och höja värmen. Meddelandena gick ut till alla mobiltelefoner - både isländska och utländska - som befann sig mellan Eyjafjörður och Snæfellsnes.

Skolor i området valde att hålla eleverna inomhus under rasterna och ställde in all simundervisning. På sjukhuset i Akureyri stängdes ventilationssystemet redan under torsdagsmorgonen när halterna av svaveldioxid började att stiga. Utbärningen av post i Akureyri försenades när personalen inte kunde hålla samma takt som vanligt på grund av vulkangaserna.

Þorsteinn Jóhannsson vid Umhverfisstofnun säger i Fréttablaðið att problemet med svaveldioxid kan komma att växa under vintern. Det gäller i synnerhet när det är klart och kallt men vindstilla. Att det under vintern också finns dammpartiklar från dubbdäck i luften bidrar också till att försämra luftkvaliteten:
"Den sammanlagda effekten på hälsan av flera luftföroreningar kan vara stor, eftersom de förstärker varandra. Denna cocktail skulle ha än mer inverkan på hälsotillståndet, men det är svårt att exakt säga hur stor."
I helgen uppmättes hela 21 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Hoffell ett par mil norr om Höfn, en nivå som är direkt hälsofarlig. Innan Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun började hade som mest 200 mikrogram uppmätts vid industriområdet på Grundartangi.

Ändå är de nivåer som hittills har uppmätts i bebyggelse förhållandevis låga. I övervakningsflyg över Vatnajökull har det registrerats halter på hela 90 000 mikrogram. Och av forskare på plats vid Holuhraun har nivåerna som mest stigit till 130 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft, skriver Fréttablaðið.

I dag väntas vulkangaser från Holuhraun främst sprida sig över västra Island. Så ser också prognosen ut för lördagen.

Utbrottet vid Holuhraun fortsatte i går med oförminskad intensitet. I området inträffade under torsdagen 109 jordskalv. Det största hade en magnitud på 4,6.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.