lördag 11 oktober 2014

Vulkangaser från Bárðarbunga lägger sig över södra Island

Halterna av svaveldioxid i luften
vid Leirubakki i går.
Illustration: Umhverfisstofnun
Vulkangaser från Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun spred sig i går över södra Island. De högsta halterna av svaveldioxid uppmättes väster om Eyjafjallajökull. Stundtals var nivåerna så höga att lokalbefolkningen uppmanades att hålla sig inomhus. Både under lördagen och söndagen väntas vulkangaserna fortsätta att breda ut sig över södra Island.

Utbrottet vid Holuhraun fortsatte under fredagen med samma intensitet som tidigare i veckan. En överflygning av platsen visade att ett blåaktigt dis reser sig från kratrarna upp till tre kilometers höjd. Därefter blåste vulkangaserna över större delen av södra Island.

Koncentrationen av svaveldioxid var störst väster om Eyjafjallajökull och österut fram till Mýrdalssandur. De högsta topparna noterades i går vid Leirubakki i Þjórsárdalur, där luften en kort stund innehöll närmare 2 500 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter. I Reykjavík uppmättes som mest 1 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Norðlingaholt.

Lokalbefolkningen i Þjórsárdalur uppmanades i går eftermiddag att hålla sig inomhus. En sådan varning går ut när halterna av svaveldioxid överstiger 2 000 mikrogram per kubikmeter luft. Utbrottet vid Holuhraun tros producera omkring 35 000 ton svaveldioxid om dagen.

Under lördagen och söndagen väntas vulkangaserna på nytt sprida sig över södra Island. Prognoserna från Veðurstofa Íslands pekar ut ett område från Reykjavík i väster till Skaftafell i öster.

Hittills är det dock främst östra Island som drabbats av höga halter svaveldioxid i luften. I regionen Austurland har enligt Vísir försäljningen av läkemedel avsedda för andningsorganen ökat med hela 31 procent jämfört med förra året. I Reyðarfjörður, där de högsta nivåerna registrerats, är ökningen 46 procent.

Försäljningen tyder på att många invånare har känt av vulkangaserna. Särskilt känsliga är personer som har sjukdomar som astma eller lungemfysem. Vanliga symtom är ökad hosta och irritation samt sömnsvårigheter. Pétur Heimisson vid Heilbrigðisstofnun Austurlands säger till Vísir att hans dagliga kontakter med läkarna i regionen visar att problemen är utbredda:
"Först och främst har vi fått kännedom om att de som har sjukdomar i andningsorganen, astma, berättar för oss att de därför använder mer av sina läkemedel. De upplever mer symtom och behöver oftare använda läkemedlen."
Under gårdagen registrerades 113 jordskalv vid Bárðarbunga. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,8.

Lavafältet som skapats av utbrottet mäter nu drygt 53 kvadratkilometer.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.