fredag 28 november 2014

Geofysiker: Liten risk för utbrott i Bárðarbungas krater

Lavafältets utbredning vid
Holuhraun den 25 november.
Foto: Nasa/USGS/Jarðvísindastofnun
Lavafältet vid Holuhraun mäter nu 74,1 kvadratkilometer. Samtidigt fortsätter Bárðarbungas krater att sjunka. Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, ser inget slut på det pågående vulkanutbrottet vid Holuhraun. Däremot bedömer han nu sannolikheten för utbrott under glaciären eller i själva Bárðarbunga som liten.

Efter snart tre månaders intensiv aktivitet finns ännu inga tecken som tyder på att vulkanutbrottet vid Holuhraun skulle vara på väg att upphöra inom kort. Mönstret i lavaproduktionen har dock förändrats och går nu i vågor i stället för i en kontinuerlig ström. Utbrottet producerar nu mellan 60 och 130 kubikmeter lava i sekunden.

Ungefär var femte till var tionde minut tränger magma fram genom den sjö av lava som bildats vid kratern vid Holuhraun. Magman sprider sig då ut över Holuhraun genom små åar av lava. Det här pågår i sin tur i ett par minuter då det skapas vågor i lavaströmmarna. Vågorna uppkommer när luftbubblor vid lavasjön spricker.

Lavafältets storlek är nu 74,1 kvadratkilometer. Det växer nu mer på höjden än på längden eller bredden. Vid lavafältets norra ände har det bildats något som påminner om ett vattenfall, där lava forsar nedför fältets utkanter och därmed bidrar till att öka dess yta.

Bárðarbungas krater har sjunkit hela 50 meter sedan utbrottet började. Kratern fortsätter att sjunka, men takten har mattats av. Förklaringen till att kratern sjunker ihop är sannolikt den magma som strömmar till utbrottet vid Holuhraun.

Att utbrottet nu går i vågor kan tolkas som att tillförseln av magma från Bárðarbungas magmakammare inte längre är tillräcklig för att upprätthålla kontinuerlig aktivitet. Det skulle kunna vara en signal om att utbrottet skulle kunna börja vara på väg att ebba ut. Ändå handlar det fortfarande om ett intensivt utbrott som inte förändrats mycket under de två senaste veckorna.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att han inte ser någon ände på det pågående utbrottet. Ett utbrott som rör sig under Vatnajökull eller börjar i Bárðarbungas krater är alltjämt två av myndigheternas huvudscenarier för den fortsatta aktiviteten i området. Men Magnús Tumi Guðmundsson bedömer sannolikheten för en sådan utveckling som liten - i synnerhet för ett utbrott i Bárðarbungas krater.

Nya mätningar visar att magman i Bárðarbunga bara befinner sig på ett djup av två till tre kilometer. Magnús Tumi Guðmundsson säger till RÚV att det innebär att vulkanens magmakammare har en komplicerad struktur och att den skulle kunna bestå av flera olika lager. Den magma som når ytan vid Holuhraun kommer nämligen från betydligt större djup:
"Men petrologiska undersökningar av magman visar entydigt att den inte har kommit upp från mindre djup än nio kilometer. ... Eller att den [magmakammaren] är avsevärt hög, några kilometer på höjden och att magman kommer längst ned ur den och att den magma som finns högst upp inte är i rörelse utan bara sjunker nedåt."
Under gårdagen registrerades 104 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,5.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.