lördag 22 november 2014

Premiär för mobilbiljetter på bussarna i ReykjavíkNu går det att köpa biljetter till Strætós busstrafik i Reykjavíkområdet med mobilen. Inledningsvis går det bara att köpa biljetter för enkelresor - men inom det närmaste året ska det bli möjligt att köpa olika typer av rabattkort och resor utanför huvudstadskommunerna. För att kunna köpa mobilbiljetter är det nödvändigt att ladda ned Strætós app till telefonen.

På Island är det ytterst sällsynt att det inte går att betala med kort. Därför har biljettsystemet för Strætós busstrafik allt mer framstått som föråldrat - ombord bussarna går det bara att använda förköpsbiljetter eller att betala med exakt belopp eftersom chauffören inte ger växel. Både enkel- och bytesbiljetter samt vissa rabatthäften består sedan av årtionden av små papperslappar.

Sedan tidigare arbetar Strætó med ett system som ska möjliggöra elektronisk betalning ombord bussarna. Ett första steg i den riktningen har nu tagits genom lanseringen av företagets nya app.

Den nya appen gör det möjligt att köpa enkelbiljetter till bussresor inom Reykjavíkområdet. För att kunna använda appen för biljettköp krävs ett kreditkort från Visa eller Mastercard. Tanken är att betalningsmöjligheterna så småningom ska bli fler.

Inledningsvis går det bara att köpa ordinarie biljetter för 350 isländska kronor. Biljetten är giltig tills den har använts. Under de närmaste åren ska utvecklingen av systemet fortsätta. Det ska då bli möjligt att köpa även rabatterade biljetter, olika typer av kort och biljetter till Strætós nätverk av busslinjer utanför Reykjavíkområdet.

I Strætós app finns sedan tidigare realtidskartor som visar var alla bussar i trafik befinner sig och en reseplanerare.