onsdag 12 november 2014

Sur snö faller över utbrottet vid Bárðarbunga

Snön som faller i närheten av vulkanutbrottet vid Holuhraun är extremt sur. Ännu surare väntas vårens första smältvatten bli eftersom den giftiga svavelsyran lägger sig ovanpå snötäcket och därför kommer att nå vattendragen i området allra först. Vilka effekter försurningen kommer att få är alltjämt oklart.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun var på grund av väderförhållanden under gårdagen knappt synligt genom någon webbkamera. En ångpelare bekräftade dock att utbrottet inte hade upphört. Intensiteten i utbrottet tros heller inte ha minskat de senaste dagarna.

En förändring är att Bárðarbungas krater nu sjunker i ett lägre tempo. Det skulle kunna tyda på att tillförseln av magma till utbrottet vid Holuhraun är på väg att minska. Även tidigare har dock takten avmattats utan att det synbart påverkat magmaflödet.

Ett sjuttiotal jordskalv inträffade vid Bárðarbunga under tisdagen. Det största hade en magnitud på 4,6.

Inte heller under gårdagen nådde halterna av svaveldioxid från Holuhraun några akut hälsofarliga nivåer. Även under onsdagen och torsdagen tycks problemen med vulkangaser bli små.

Den snö som faller vid Holuhraun är extremt sur. Det normala pH-värdet för nederbörd i området är 5,6. Men i snön har så låga värden som 3,2 uppmätts. Det är hundra gånger surare än normalt, rapporterar Morgunblaðið.

Sigurður Reynir Gíslason, geokemist vid Háskóli Íslands, säger till Morgunblaðið att snön på grund av vulkanutbrottet varit ovanligt sur så långt bort som i Hornafjörður. Det är ett tecken på att svaveldioxid snabbt omvandlas till svavelsyra. Eftersom svaveldioxid lägger sig utanpå snökristallerna kommer vårens första smältvatten att innehålla stora mängder svavelsyra. Därmed kommer det tidigaste smältvattnet också att vara extra surt.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.