söndag 23 november 2014

Trendbrott för isländsk arbetslöshet - ökar till 3,2 procent

Efter sex månader av sjunkande arbetslöshet ökade andelen islänningar som står utan jobb i oktober till 3,2 procent. Ökningen slog hårdare mot landsbygden än mot Reykjavíkområdet, men samtliga regioner drabbades av ökningen. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att andelen arbetslösa stiger även under november.

I september sjönk arbetslösheten på Island till 3 procent, den lägsta siffran sedan finanskraschen med full kraft slog mot arbetsmarknaden senhösten 2008. Att arbetslösa studenter återvände till utbildningar utgjorde tillsammans med en förlängd turistsäsong och högsäsong inom delar av köttindustrin och fiskenäringen förklaringen till rekordmånaden.

Under hösten försvinner många säsongsarbeten inom turistnäringen samtidigt som extrajobben försvinner från köttindustrin och fiskenäringen. Det förklarar uppgången under oktober då arbetslösheten steg till 3,2 procent. Vinnumálastofnun räknar med att ökningen fortsätter under november och att arbetslösheten som högst blir 3,5 procent.

Samtliga regioner drabbades av högre arbetslöshet. Flest arbetslösa - 4,7 procent - fanns på Suðurnes, en ökning med 0,2 procentenheter. I Reykjavíkområdet var motsvarande siffra 3,5 procent (+0,2), Norðurland eystra 2,7 procent (+0,3), Suðurland 2,1 procent (+0,1), Västfjordarna 1,9 procent (+0,4), Austurland 1,9 procent (+0,2), Vesturland 1,8 procent (+0,1) och Norðurland vestra 1,6 procent (+0,3).

Fler män än kvinnor förlorade sina jobb under oktober. Alltjämt är dock kvinnor arbetslösa i större utsträckning än män - 3,8 procent respektive 2,7 procent.

Fyra isländska kommuner hade full sysselsättning under oktober: Eyja- og Miklaholtshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.