onsdag 10 december 2014

34 000 jordskalv har skakat Bárðarbunga sedan augusti

Illustration: Veðurstofa Íslands
Hela 34 000 jordskalv har skakat Bárðarbunga sedan jordskalvssvärmen i området började för snart fyra månader sedan. Den stora majoriteten av skalven har skett i Bárðarbungas krater och i den magmafyllda berggång som sträcker sig från vulkanens magmakammare till det pågående utbrottet vid Holuhraun.

Det är snart fyra månader sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började. Sedan dess har 34 000 skalv registrerats i området. Veðurstofa Íslands har i en rapport analyserat drygt hälften av dessa skalv.

Hittills har 74 jordskalv haft en magnitud på minst 5. Samtliga har haft sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Hela 462 skalv har uppmätts till minst 4 - varav 453 skalv har ägt rum i direkt anslutning till vulkanens krater.

Av de skalv som analyserats har dock flest - 7 500 jordskalv - skett i den underjordiska berggång som sträcker sig från Bárðarbungas magmakammare och norrut under Dyngjujökull fram till vulkanutbrottet vid Holuhraun. Ytterligare 7 000 skalv har skett vid kratern, 1 500 skalv vid Herðubreið och Herðubreiðartögl, 470 vid Tungnafellsjökull, 340 vid Askja, 120 vid Kistufell och 20 vid Kverkfjöll.

Men de största skalven äger alltså nästan uteslutande rum vid Bárðarbungas krater. Där har vart tionde skalv en magnitud på minst 3. I berggången är det bara vart åttionde skalv som uppmätts till minst 3.

Under tisdagen registrerades 80 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,9.

Hittills är det svaveldioxid som utgjort det största problemet med det pågående vulkanutbrottet vid Holuhraun. Utsläppen medför att sur snö samlas på höglandet. Vid vårens snösmältning finns det därmed en risk för att syrehalten i vattendrag sjunker. På Island har regnvatten normalt ett pH-värde på 5,6. I både Grímsnes och Hornafjörður har enligt RÚV nederbörd haft ett så lågt pH-värde som 3.

Än så länge ser dock myndigheterna inga akuta faror med utsläppen av svaveldioxid. Coca cola har trots allt ett pH-värde på 2,5 - och är alltså hittills surare än det regnvatten som förorenats av utsläpp från vulkanutbrottet.

Þorsteinn Jóhannsson, expert på luftföroreningar vid Umhverfisstofnun, säger till RÚV att det i vår kommer att bli viktigt att noga följa utvecklingen i samband med snösmältningen. I nuläget anser han inte att det finns anledning till oro:
"Om detta sura regn faller som snö så samlas det som kan kallas försurad snö. Så den första smältningen i vår kan bli sur och det är då kanske ett visst bekymmer för djur- och växtlivet i mindre sjöar och åar. Detta kan ha inverkan på detta och möjligen på växtlighet."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.