torsdag 18 december 2014

Allt glesare mellan de stora jordskalven i Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 5,3 kändes i går så långt bort från Bárðarbunga som i Akureyri. Men det blir allt glesare mellan de kraftiga skalven i området. Sedan november har det alltid gått minst ett par dygn mellan stora skalv - men när jordskalvssvärmen började för fyra månader sedan handlade det ibland bara om några få timmar mellan skalven.

I tisdags var det fyra månader sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började. Sedan dess har ungefär 38 000 jordskalv inträffat i området. Den seismiska aktiviteten är därmed sannolikt den mest omfattande i det moderna Islands historia.

Under tisdagen registrerades 74 jordskalv med en topp på 4,6. I går noterades totalt 76 skalv, där det kraftigaste hade en magnitud på 5,3. Skalvet hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater och var tillräckligt stort för att det skulle kännas som skakningar så långt bort som i Akureyri.

I en rapport om jordskalvssvärmen skriver Veðurstofa Íslands att den seismiska aktiviteten vid Bárðarbunga fortfarande visserligen är omfattande, men att den nedåtgående trenden ändå är tydlig. Skalven blir färre och det går allt längre tid mellan de stora skalven.

I måndags hade 75 jordskalv i området haft en magnitud på minst 5. Samtliga dessa skalv har inträffat i direkt anslutning till Bárðarbungas krater. Avståndet mellan de stora skalven växer sig allt större. Inledningsvis handlade det inte sällan om några timmar mellan jätteskalven, medan det nu i regel går flera dagar.

Inledningsvis drabbade många jordskalv den underjordiska berggång som går från Bárðarbungas magmakammare till utbrottet vid Holuhraun. Även om enstaka skalv fortfarande förekommer är aktiviteten begränsad. Något skalv med en magnitud på minst 3 har inte inträffat sedan mitten av september. Sedan mitten av oktober har inget skalv uppmätts till än högre magnitud än 2.

Vulkanutbrottet fortsatte i går med oförminskad intensitet. Bárðarbungas krater har fortsatt att sjunka, men takten är nu betydligt långsammare.

Forskarna har sedan flera veckor tillbaka ingen kontakt med gps-stationen i Bárðarbungas krater. Problemet kan bero på att den kan ha sjunkit så lågt att ingen information längre går fram. Den senaste tidens svåra väderförhållanden har gjort att forskarna inte har kunnat flyga över vulkanen och än mindre haft möjlighet att kontrollera gps-stationen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.