onsdag 17 december 2014

Dynjandi kan offras för utbyggd vattenkraft

Vattenfallet Dynjandi kan offras när Orkubú Vestfjarða ökar kapaciteten vid Mjólkárvirkjun. En utbyggnad av kraftverket ska säkra tillgången till energi under vintern. Huvudspåret är att använda Stóra-Eyjarvatn, en sjö som på heden Gláma som annars når havet genom Dynjandi. Sjön är till skillnad från vattenfallet inte fridlyst. Men Umhverfisstofnun går emot energibolaget.

Dynjandi i Västfjordarna är ett av Islands mest välbesökta vattenfall. Det består av flera olika forsar och är tillsammans 100 meter högt och upp till 60 meter brett. Dynjandi - som också kallas Fjallfoss - har varit fridlyst sedan 1980. Vattnet som passerar Dynjandi kommer från små sjöar på Dynjandisheiði och Gláma. Fridlysningen gäller inte vattendragen uppe på höglandet.

I dag har vattenfallet fått orange stämpel av Umhverfisstofnun. Det betyder att situationen inte är akut, men att tillströmningen av besökare enligt myndigheten är ett stort problem som måste lösas inom kort. Under året ska bland annat stigar i området förbättras.

Under vintern är strömförsörjningen i Västfjordarna ibland opålitlig och otillräcklig. I vintras fick till exempel flera badhus i regionen hålla stängt i flera veckor eftersom det inte fanns tillräckligt med el. Tillgången till el från andra delar av landet begränsas dessutom av att ledningsnätet inte sällan blir obrukbart under vinterstormar.

Energibolaget Orkubú Vestfjarða letar därför efter sätt att öka kapaciteten och säkra försörjningen. I vintras tvingades bolaget använda olja när vattenkraften inte räckte till. Förbrukningen uppgick till 200 liter olja för varje boende i Västfjordarna.

Huvudspåret är att bygga ut Mjólkárvirkjun, ett kraftverk beläget en knapp mil från Dynjandi. Genom att använda sjöar på heden Gláma skulle kapaciteten enligt Bæjarins Besta kunna öka med sju megawatt. De aktuella sjöarna är Stóra-Eyjarvatn, som är den största sjön i området, och två mindre sjöar i närheten av Skötufjörður.

Stóra-Eyjavatn är en av regionens populäraste fiskesjöar. Den ligger på 569 meters höjd, mäter 1,66 kvadratkilometer och är som mest 43 meter djup. Den vanligaste fångsten är röding. Vatten från sjön når havet genom ån Þverá som så småningom övergår i Dynjandisá. Flödet uppgår till 0,67 kubikmeter i sekunden. Från kraftverket är det två timmars vandring till Stóra-Eyjarvatn.

Vattnet från sjön till Mjólkárvirkjun skulle slussas genom en närmare milslång ledning. Kostnaden skulle landa strax under en miljard isländska kronor. Det gör enligt Orkubú Vestfjarða en satsning på Stóra-Eyjarvatn till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ även om energipriserna inte skulle stiga. Dessutom skulle produktionen kunna påbörjas inom två till tre år från att projektet fått klartecken.

Om Stóra-Eyjarvatn skulle användas för vattenkraft skulle konsekvenserna för Dynjandi bli avsevärda. Det är inte exakt klart hur stor del av det vatten som strömmar genom forsen som har sitt ursprung i Stóra-Eyjarvatn, men det tros handla om åtminstone 20 procent. Dynjandi skulle alltså bli betydligt vattenfattigare om utbyggnaden genomfördes.

Umhverfisstofnun motsätter sig enligt Bæjarins Besta Orkubú Vestfjarðas planer. Om Stóra-Eyjarvatn skulle användas till vattenkraft skulle mängden vatten som når Dynjandi minska avsevärt. Därmed skulle också vattenfallets skyddsvärde minska. En utbyggnad av vattenkraften utgör enligt myndigheten därför ett hot mot naturupplevelsen.

Men mindre flöden förbi Dynjandi äventyrar enligt myndigheten inte bara naturupplevelsen. Umhverfisstofnun anser dessutom att Dynjandisá har en avgörande roll för det biologiska livet vid älvstranden. Mindre vatten innebär mindre näring längs stränderna.

Umhverfisstofnun skriver vidare att de förändringar som nu diskuteras av detaljplanen inte kan klubbas av kommunen Ísafjarðarbær utan klartecken från myndigheten. Visserligen är det bara Dynjandi som är fridlyst, men det beslutet omfattar också de vattendrag som står i kontakt med vattenfallet. För att få använda sådana vattendrag krävs efter samråd ett godkännande från Umhverfisstofnun, som alltså säger nej till planerna.

En tanke som har förts fram från Orkubú Vestfjarða är att använda Stóra-Eyjarvatn till vattenkraft under vinterhalvåret. Dels är behovet av energi då som störst, dels är vägarna i regionen oframkomliga och besökarna till Dynjandi därför ytterst få. Även detta alternativ motsätter sig Umhverfisstofnun.

Ett annat alternativ som utreds av Orkubú Vestfjarða är vindkraftverk. Vindmätningar görs just nu vid Bjarnafjarðarháls och Þrösk­uldur i östra Västfjordarna.

Här kan du läsa mer om Mjólkárvirkjun.