torsdag 11 december 2014

Island sänker styrräntan på nytt

För andra månaden i följd sänker Seðlabanki Íslands styrräntan. Efter gårdagens räntebeslut ligger den på 5,25 procent, en sänkning med 0,5 procentenheter. Förklaringen till sänkningen är låg inflation, stabil valutakurs och något lägre tillväxt än väntat. Det skriver centralbanken i ett pressmeddelande.

Efter att inte ha rört styrräntan på två år har nu Seðlabanki Íslands sänkt den två månader i följd. Gårdagens sänkning på 0,5 procentenheter innebär att styrräntan nu ligger på 5,25 procent. De isländska storbankerna hade räknat med en sänkning. Arion banki förutspådde en sänkning på 0,5 procentenheter medan Landsbanki och Íslandsbanki trodde på 0,25 procentenheter.

Bakom sänkningen ligger en stabil valutakurs, låg inflation och lägre tillväxt än beräknat - framför allt på grund av låg privatkonsumtion. Om inflationen inte ökar finns det enligt Seðlabanki Íslands förutsättningar för fortsatta sänkningar. Något som däremot kan tvinga centralbanken att höja styrräntan är löneökningar som rubbar stabiliteten.

Här kan du läsa mer om den isländska styrräntan.