lördag 27 december 2014

Islands högsta kommunalskatt i Reykjanesbær

Krisande Reykjanesbær är Islands mest skuldsatta kommun. Därför höjs kommunalskatten vid årsskiftet till 15,05 procent. Inte i någon annan isländsk kommun går lika stor del av invånarnas intäkter till kommunalskatten. Av totalt 74 kommuner behåller 71 skatten oförändrad under 2015. Det visar en sammanställning från finansdepartementet.

Lagen säger att kommunalskatten under 2015 ska ligga mellan 12,44 och 14,52 procent. Av Islands 74 kommuner är det 57 kommuner som tar ut maximala 14,52 procent. En av dessa kommuner är alltså Reykjanesbær, som på grund av de usla finanserna har fått tillstånd att ta ut ett särskilt tillägg som gör att kommunalskatten blir 15,05 procent.

Bara tre kommuner ändrar skatteuttaget under 2015. Grýtubakkahreppur höjer kommunalskatten från 14,48 till 14,52 procent. Stykkishólmsbær sänker skatten från maximala 14,52 procent till 14,37 procent. Ásahreppur backar från 12,48 procent till miniuttaget 12,44 procent.

Ásahreppur sällar sig därmed till gruppen av lågskattekommuner. Sedan tidigare är skatteuttaget i Skorradalshreppur och Grímsnes- og Grafningshreppur 12,44 procent.

Den genomsnittliga kommunalskatten på Island blir nästa år 14,44 procent.

Här kan du läsa mer om Ásahreppurs beslut att sänka kommunalskatten.