tisdag 9 december 2014

Jökulsárlón säljs på auktion efter markägartvist

I mars kan den utdragna tvisten om Jökulsárlón få ett slut. Då säljs marken på glaciärlagunens östra sida på auktion. Prislappen väntas ligga på runt en miljard isländska kronor. Auktionen har drivits fram av delägaren Einar Björn Einarsson - som därmed rundar kommunens försök att medla i dispyten mellan markägarna, rapporterar RÚV.

Jökulsárlón är en av Islands populäraste turistattraktioner. Under sommaren besöker omkring 3 000 personer glaciärlagunen dagligen. Parkeringsplatserna är för få och köerna ofta långa - men en utdragen tvist mellan markägarna har stoppat kommunens nya detaljplan för området där det ges plats för både nya byggnader och fler parkeringsplatser.

Den största arrangören av båtturer i lagunen är Jökulsárlón ehf. Bolaget äger 23 procent av marken på lagunens östra sida, men har genom ett arrendeavtal ensamrätt på verksamhet på stranden fram till år 2024. En majoritet av markägarna har försökt häva avtalet i domstol, men utan framgång.

Majoritetsägarna vill låta fler företag etablera sig med verksamhet vid lagunen. Det är också i linje med den detaljplan för området som klubbats av kommunfullmäktige i Hornafjörður. Där ska det ges utrymme för restaurang, servicebyggnad, parkeringsplatser och arrangörer av båtturer.

I flera års tid har Must Visit Iceland ehf. - som använder varumärket Ice Lagoon - också arrangerat båtturer i Jökulsárlón. Bolaget har dock aldrig fått något tillstånd från kommunen, men har däremot varit överens med majoritetsägarna av marken. Must Visit Iceland ehf. har genom åren på olika sätt försökt runda lagen. I september tvingades dock bolaget bort från området sedan kommunen enligt RÚV börjat kräva dagsböter på 250 000 isländska kronor om dagen.

För att nå en lösning i konflikten har kommunfullmäktige kallat samtliga markägare till ett möte. Nu ser det ut som att det inte blir av. Einar Björn Einarsson - som äger Jökulsárlón ehf. - har kallat in en värderingsman som kommit fram till att ägarsituationen är så komplicerad att den inte går att reda ut. Därför ska marken säljas på auktion den 4 mars nästa år.

Det är i dagsläget bara marken på Jökulsárlóns östra sida som får användas för bebyggelse. Fastigheten är något av ett lapptäcke av ägarkonstellationer. Eftersom mark ofta går i arv från generation till generation innebär det också att delägarna blir fler för varje generation.

Einar Björn Einarsson har tidigare försökt köpa resten av marken, men fått nej. De övriga markägarna har dömt ut hans prisförslag som skambud. Värderingsmannen räknar enligt RÚV med att marken kommer att kosta mellan 800 och 1 200 miljoner isländska kronor.

En auktion innebär att fastigheten säljs till högstbjudande. Arrendeavtalet med Einar Björn Einarsson - som också planerar att lägga ett bud - kvarstår dock till 2024. Auktionen välkomnas av en annan minoritetsägare, Hulda Jónsdóttir, som kontrollerar 11 procent av fastigheten.

Majoritetsägarna motsätter sig däremot försäljningen. De hade hoppats att tvisten skulle kunna lösas med kommunens hjälp. Samma förhoppning hade enligt RÚV också Must Visit Iceland ehf.

Tidigare har kommunfullmäktige i Hornafjörður diskuterat möjligheterna att köpa marken för att kunna uppföra de byggnader som finns i detaljplanen. Därefter skulle marken arrenderas. Prislappen ser dock ut att bli alldeles för hög för att kommunen på allvar ska kunna ge sig in i budgivningen.

Hur marktvisten än slutar står området ändå inför stora förändringar. Erosionen har länge varit omfattande. Därför har både ringvägen och bron över Jökulsá varit hotade tillsammans med de stolpar som förser Öræfi med elektricitet. Det har därför talats om ett överhängande behov av att flytta vägen bort från stranden. Då skulle också den enfiliga bron kunna ersättas av en tvåfilig bro.

De senaste tre åren har dock erosionen varit mindre. På vissa ställen har tio meter av stranden spolats ut i havet, men på andra ställen har den växt lika mycket. Däremot har Jökulsá blivit allt djupare, och därför behöver brofästena förstärkas. En annan lösning som har diskuterats är att fördämma Jökulsá, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om tvisten om Jökulsárlón.