fredag 12 december 2014

Lavafältet vid Holuhraun breder ut sig i norr

Lavafältets utbredning under torsdagen.
Foto: Nasa/USGS/Jarðvísindastofnun
Lavafältet vid Holuhraun är det största som bildats på Island på 230 år. Och förutsättningarna för att det ska fortsätta att växa har förändrats. Lavan strömmar nu främst norrut samtidigt som kanaler bildas under lavatäckets yta. Det innebär att lavafältet sannolikt kommer att breda ut sig i betydligt snabbare takt än under de senaste veckorna.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun fortsätter med oförminskad intensitet. Den senaste veckan har lavaströmmarna förändrats. Lavan breder nu åter ut sig främst i norr och nordost. De senaste veckorna har lavafältet framför allt växt på höjden - men nu finns det åter förutsättningar för att det snabbare ska växa på bredden.

Lavafältet mäter nu 77,5 kvadratkilometer. Huvudkratern i väster är alltjämt mycket aktiv, men lavan strömmar alltså nu främst i nordligt riktning. Samtidigt har flera kanaler bildats under lavatäcket där flytande lava rinner i nordostlig riktning. Därför är det troligt att fältet kommer att breda ut sig i raskare takt än vad som skett den senaste månaden.

Trots lavaströmmarnas ändrade karaktär handlar det alltjämt om ett ovanligt stabilt vulkanutbrott. Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att det pågående utbrottet inte går att jämföra med något annat utbrott som inträffat i modern tid:
"Detta vulkanutbrott beter sig egentligen annorlunda än alla de utbrott som vi har sett här de senaste årtiondena. ... Detta är faktiskt ett otroligt fridfullt utbrott. Det fortsätter bara dag efter dag med små förändringar."
Under torsdagen registrerades 90 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,6. Under onsdagen var antalet skalv 86 med en topp på 4,4.

En majoritet i finansutskottet har klubbat att ytterligare 357,8 miljoner isländska kronor i budgeten för 2015 ska öronmärkas för sju isländska myndigheters ökade kostnader på grund av det pågående vulkanutbrottet. Utskottet har i ett tidigare beslut lagt 329 miljoner till samma sak. Totalt handlar det alltså om en kostnad på 686,8 miljoner.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.