måndag 22 december 2014

Lugnaste helgen i Bárðarbunga sedan utbrottet började

Lavafältets utbredning i lördags.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Jordskalven vid Bárðarbunga var i helgen färre än någon annan period sedan vulkanutbrottets början. Nu strömmar lava i kanaler under täckets yta mot norr och öster. Samtidigt som intensiteten i utbrottet sakta avtar tror forskarna att det kan fortsätta i liknande omfattning under lång tid. Eftersom aktiviteten är så stabil vill de nu blåsa av de regelbundna mötena om läget.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun har nu snart pågått i fyra månader. Lavafältet vid Holuhraun mäter nu 79,9 kvadratkilometer. Som jämförelse kan nämnas att Eyjafjallajökull - Islands sjätte största glaciär - är 78 kvadratkilometer och att Þingvallavatn - Islands största sjö - är 82 kvadratkilometer.

Lavan strömmar nu i kanaler under ytan mot norr och öster. Lavan har rört sig 14 kilometer från kratern vid Holuhraun.

Jordskalvssvärmen i området har varat i över fyra månader. Antalet skalv är fortfarande stort, men de blir långsamt färre och svagare. De senaste dagarna har den seismiska aktiviteten varit den minsta sedan jordskalvssvärmens början. I torsdags registrerades 71 skalv med en topp på 4,5, i fredags 70 skalv med en topp på 4,8, i lördags 52 skalv med en topp på 4,4 och i söndags 37 skalv med en topp på 4,5.

Värt att notera är att den seismiska aktiviteten vid Tungnafellsjökull ökar på nytt. Eftersom det i dagsläget ser ut som att det finns mer magma på väg upp till ytan i Bárðarbunga än vad som kommer upp vid Holuhraun skulle Tungnafellsjökull kunna bli platsen för ett nytt - och sannolikt litet - utbrott.

Även produktionen av svaveldioxid har minskat. De senaste veckorna har inga halter så höga uppmätts att de utgjort någon akut hälsorisk.

Ármann Höskuldsson, vulkanolog vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att trenden vid Holuhraun är tydlig. Aktiviteten minskar - men den kan samtidigt komma att fortsätta under mycket lång tid:
"Detta håller på att mattas av, allt som sker runt kratrarna och inga långa öppna lavakanaler längre vilket betyder att vulkanutbrottet håller på att lugna sig. Det betyder också att utbrottet kan fortsätta på den här nivån i många år. Detta är inte på väg att upphöra i morgon eller de närmaste dagarna."
En forskar- och expertgrupp med representanter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands samt flera myndigheter har nu haft 80 lägesmöten om utvecklingen vid Bárðarbunga. Efter dagens möte samlas de nästa gång den 30 december. Nu diskuterar de om mötena ska avvecklas. Utbrottet vid Holuhraun är dels stabilt vilket gör att nyheterna är få, dels utgör det i dagsläget inget hot mot bebyggelse, flygtrafik eller annat.

Det är inte bara forskarna som de senaste månaderna har ägnat mycket tid åt Bárðarbunga. Räddningstjänsten har ägnat över 10 000 timmar åt uppdrag med anknytning till vulkanutbrottet. Mest tidskrävande är att övervaka området så att inga obehöriga försöker ta sig fram till Holuhraun, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.