tisdag 16 december 2014

Nya broar kortar vägen till södra Västfjordarna

Bron över Mjóifjörður öppnades i går för trafik. I september invigdes bron över Kjálkafjörður. Tillsammans kortar de sträckan på väg 60 i södra Västfjordarna med åtta kilometer. Dessutom är det två slitna grussträckor som nu försvinner. Eftersom ingen bor längs den gamla vägen ska den nu bommas igen.

Väg 60 börjar vid en avfart från ringvägen norr om Bifröst. Den är asfalterad fram till Bjarkalundur. Därefter slingrar sig vägen över hedar och längs fjordar på hälften asfalt och hälften grus fram till Flókalundur.

I synnerhet om våren brukar väg 60 vara i ett ganska bedrövligt skick. Trots detta är det den enda vägförbindelsen med övriga landet för invånare i södra Västfjordarna. Klagomålen på vägens standard har alltid duggat tätt. Men nu ersätts 24 kilometer grusväg av 16 kilometer asfaltsväg.

Broarna över Mjóifjörður och Kjálkafjörður är en av de senaste årens största infrastruktursatsningar. Varje bro som korsar i stället för rundar fjorden minskar körsträckan med fyra kilometer.

Bron över Kjálkafjörður invigdes i september. I går öppnades bron över Mjóifjörður för trafik. Arbetet är dock inte helt klart. Asfalteringen av vägen över Mjóifjörður kan ske först i sommar. Tills dess ska bron förbättras samtidigt som de gamla vägarna runt fjordarna stängs. Ingen bor i dag längre längs någon av fjordarna. Därför kommer det inte att ta lång tid förrän sträckorna är oframkomliga.