söndag 21 december 2014

Reykjavík kräver större valskådningszon i Faxaflói

Större intressen ska inte offras för mindre intressen. Valskådning ger inte bara arrangörerna stora intäkter utan näringsgrenen har också fått gamla hamnen i Reykjavík att blomstra. Därför uppmanar nu kommunfullmäktige regeringen i ett uttalande att utöka den zon i Faxaflói som är fredad för valskådning. Därmed skulle valfångstbåtarna tvingas längre ut till havs.

Förra året lade turister minst 1,5 miljarder isländska kronor på valskådning. Att ge sig ut på valsafari är därmed en av de populäraste turistattraktionerna i Reykjavík. På den ständiga striden mellan valskådningsarrangörer och fångstmän finns dock ingen fred i sikte.

När Sigurður Ingi Jóhannsson tog över som fiskeminister för ett och ett halvt år sedan var ett av hans första beslut att minska den skyddszon som företrädaren Steingrímur J. Sigfússon nyligen utlyst. Utökningen innebar att valfångstbåtarna tvingades längre ut till havs eftersom ett betydligt större område fredades för valskådning.

Sigurður Ingi Jóhannsson ansåg att beslutet fattats på svaga grunder. Inget tyder på att det är valfångsten som är förklaringen till att vikval blir allt mer sällsynt i Faxaflói. I stället är klimatförändringar det mest troliga skälet. Dessutom ville han se bägge näringarna utvecklas sida vid sida.

Nu uppmanar kommunfullmäktige i Reykjavík regeringen att utöka den fredade zonen. Bakom beslutet står 14 av 15 ledamöter - bara Självständighetspartiets Kjartan Magnússon avstod från att rösta. Han gjorde det just med motiveringen att valskådning och valfångst kan utvecklas var för sig.

I uttalandet säger fullmäktige att större intressen inte bör offras för mindre intressen. Valskådningen är av stor ekonomisk betydelse. Inte minst har den haft en avgörande roll när det gäller att locka turister till gamla hamnen i Reykjavík - och har därmed bidragit till de senaste årens utveckling i området med butiker, restauranger och fler utflyktsarrangörer.

Kommunpolitikerna vill se en större valskådningszon för att inte näringsgrenens tillväxt och framtid ska äventyras. Men uttalandet tar inte ställning mot valfångsten i sig. Då hade med all sannolikhet både Självständighetspartiet och Framstegspartiet röstat nej till förslaget.

Här kan du läsa mer om Sigurður Ingi Jóhannssons beslut att minska den fredade zonen i Faxaflói.