måndag 1 december 2014

Utbrottet vid Holuhraun bildar kalderor vid Bárðarbunga


Efter tre månader producerar vulkanutbrottet vid Holuhraun fortfarande 130 kubikmeter magma i sekunden. Samtidigt fortsätter Bárðarbungas krater att sjunka medan kalderorna på glaciärens topp växer och smälter is som strömmar mot Kaldakvísl och Jökulsá á Fjöllum. Jordskalven var dock både färre och svagare under helgen.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun har nu pågått i tre månader. Inget tyder heller på att det skulle vara på väg att upphöra. Under första månaden beräknades magmaflödet till omkring 200 kubikmeter i sekunden. Det har nu sjunkit till 130 kubikmeter i sekunden. Lavaproduktionen vid Holuhraun är dock fortfarande tillräckligt omfattande för att kunna jämföras med flödet i en större älv.

I takt med att magmakammaren töms sjunker Bárðarbungas krater. Som mest har kratern sjunkit 50 meter. Den totala volymen som sjunkit ihop motsvarar nu 1,4 kubikkilometer.

På glaciären har flera nya kalderor bildats på grund av jordvärme som trängt närmare ytan. Avsmältningen är 1,5 till 2 kubikmeter i sekunden. Smältvattnet strömmar till Kaldakvísl och Jökulsá á Fjöllum. Förändringarna i glaciärälvarnas flöden är dock för små för att de ska kunna upptäckas med ögat.

Vulkanutbrottet fortsatte under helgen med oförminskad intensitet. Däremot var jordskalven något färre än tidigare. Under lördagen registrerades 57 jordskalv och under söndagen 60 jordskalv. De kraftigaste skalven uppmättes till 4,4 på lördagen och 3,8 på söndagen.

Hårda vindar har de senaste veckorna gjort att den svaveldioxid som produceras vid Holuhraun inte har blivit något problem. Inte heller de närmaste dagarna tros vulkangaser från utbrottet nå hälsofarliga nivåer.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.