fredag 19 december 2014

Utpekades som våldtäktsman - domstol friar och fäller

Fuck you rapist bastard skrev mannen på Instagram om en bild på Egill "Gillzenegger" Einarsson. Men Hæstiréttur Íslands anser inte att han pekat ut Egill Einarsson som en våldtäktsman. I stället har uttalandet varit en del i en offentlig diskussion där ordvalet inte ska tolkas bokstavligt. Därför frias mannen för ärekränkning. Men en kvinna som skrev att det Egill Einarsson gjort var att "våldta en tonårsflicka" fälls av samma domstol.

Under 2012 utreddes artisten Egill "Gillzenegger" Einarsson som misstänkt för våldtäkt mot två kvinnor. Anklagelserna fick stor uppmärksamhet. Bägge utredningarna lades dock ned i brist på bevis. Egill Einarsson förnekade hela tiden brott och sade i förhör att sexet hade varit frivilligt.

I november samma år - bara en vecka efter att den andra utredningen lagts ned - intervjuades han av Monitor, Morgunblaðiðs numera nedlagda nöjesbilaga. En man bosatt i Reykjavík lade ut en bild på honom på Instagram med texten Fuck you rapist bastard. Bilden av Egill Einarsson försåg han med ett uppochnedvänt kors och texten aumingi ('ynkrygg').

Egill Einarsson valde att stämma mannen för ärekränkning. Han ansåg att han oskyldig pekades ut som en våldtäktsman. Egill Einarsson krävde ett skadestånd på en miljon isländska kronor. Han ville dessutom ha ytterligare 150 000 kronor för att kunna publicera domen i medierna.

Héraðsdómur Reykjavíkur valde att fria mannen. Domstolen ansåg att en fällning för ärekränkning hade inskränkt mannens yttrandefrihet. I stället skulle inlägget på Instagram tolkas som en del av samhällsdebatten.

Egill Einarsson valde att överklaga domen till Hæstiréttur Íslands. Ännu en gång krävde han ett skadestånd och en summa pengar för att publicera utslaget i medierna.

Men inte heller Hæstiréttur Íslands ger Egill Einarsson rätt. Domstolen resonerar på samma sätt som Héraðsdómur Reykjavíkur. Inlägget på Instagram ska betraktas som ett led i en offentlig debatt. Att orden skrevs på engelska gör enligt rätten att de mer ska tolkas som generella förolämpningar än som direkta anklagelser.

Domstolen skriver vidare att det är osäkert hur stor spridning bilden fick. Mannen hade ett öppet Instagramkonto med 102 följare. Men utomstående hade möjlighet att se allt mannen publicerade - och vid den här tiden hade Instagram ungefär 100 miljoner användare. Inlägget togs också snart upp av flera isländska medier.

Varken Egill Einarsson eller mannen behövde stå för några rättegångskostnader. En av de tre domarna ville dock fälla mannen för ärekränkning.

I intervjun i Monitor talade Egill Einarsson om anklagelserna mot honom. Trots att utredningarna då hade lagts ned reagerade många starkt på att han oemotsagd fick utrymme för att ge sin syn på händelserna. På Facebook bildades en grupp som krävde att Monitor skulle be om ursäkt för publiceringen.

En av medlemmarna var en kvinna som på Facebook skrev att det inte handlade om "ett angrepp på en människa för att säga något felaktigt, utan för att våldta en tonårsflicka". Hon skrev också att hon vände sig mot att "våldtäktsmän pryder omslaget på tidningar som distribueras över hela stan".

Även i det här fallet krävde Egill Einarsson ett skadestånd på en miljon isländska kronor och ytterligare 150 000 kronor för att bekosta publicering av domen i medierna. Kvinnan fälls visserligen för ärekränkning, men hon slipper att ersätta Egill Einarsson.

Hæstiréttur Íslands anser att Egill Einarsson genom att bli intervjuad själv medverkat till att utvidga debattutrymmet. Han har enligt rätten också bidragit till att skapa detta klimat genom tidigare kontroversiella uttalanden om kvinnor.

Avgörande för beslutet att kvinnan inte behöver betala skadestånd är att det enligt domstolen inte är bevisat att hon kände till att utredningarna om våldtäkt lagts ned när intervjun publicerades. En av de tre domarna ansåg dock att Egill Einarsson hade rätt till ett skadestånd på 200 000 kronor från kvinnan.

I slutändan blev domarna för uttalandena om Egill Einarsson lika uppmärksammade som de tidigare anklagelserna mot honom. Flera jurister hävdade i samband med domen i det första fallet att det var orimligt att en oskyldig person skulle kunna pekas ut som våldtäktsman utan att den som ansvarar för uthängningen gör sig skyldig till ärekränkning.

Här och här kan du läsa domarna i sin helhet.