torsdag 25 december 2014

Vill exportera isländskt hö till kameler i Dubai

Det är snart 50 år sedan Kvígindisfjörður i Västfjordarna övergavs. Men fjorden får nu nytt liv som sommarstugeområde. Åtta hus finns i Kvígindisfjörður. I ett av dem bor företagaren Hjalti Einarsson - som vill ge nytt liv till fler isländska ödegårdar genom att börja använda dem för hö som ska exporteras till Dubai.

År 1965 lämnade den sista familjen Kvígindisfjörður i södra Västfjordarna. Här hade bönder i generationer livnärt sig på fårskötsel. Men förutsättningarna var svåra. Den enda landvägen till fjorden gick över Klettsháls, som på den här tiden var igensnöad från oktober till maj. När någon förnödenhet saknades under vinterhalvåret fick invånarna i stället ta båten till Flatey i Breiðafjörður, där det då alltjämt fanns en lanthandel.

Från avfarten vid Klettsháls sträcker sig en knappt två mil lång grusväg ner mot Kvígindisfjörður förbi Kirkjuból och ut till Bær på Bæjarnes. Eftersom samtliga fastigheter vid fjorden är klassade som ödegårdar ingår inte längre vägen i det vägnät som underhålls av Vegagerðin.

Under somrarna är dock Kvígindisfjörður allt annat än öde. Vid fjordens botten finns i dag fem nya bostäder. Vid Kirkjuból längre söderut finns två bostäder. Och där Kollafjörður möter Kvígindisfjörður ligger Bær på Bæjarnes, där Hjalti Einarsson och Kristjana G. Jóhannesdóttir har renoverat den gård som övergavs 1962.

Hjalti Einarsson är en av Islands mest framgångsrika företagare. År 1971 grundade han Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar i ett garage i Hafnarfjörður. I dag har industriföretaget 550 anställda och har sålt utrustning till aluminiumsmältverk i 30 länder.

I dag är Hjalti Einarsson pensionerad. Hustrun Kristjana G. Jóhannesdóttir är född och uppvuxen på Bær. Varje sommar tillbringar de nu enligt Vísir en månad eller två på gården. Det har gett Hjalti Einarsson en ny affärsidé - att använda isländska ödegårdar och ödemark till hö. Han säger till Vísir att målet är att exportera det till Dubai som kamelfoder:
"Vi har ett försäljningskontor i Dubai för aluminium. Där såg grabbarna att de flyttar in massor av hö till kamelerna. ... Det slås inget gräs där och det är omöjligt att hitta foder. Paketet som här säljs för 10 000 till 11 000 - detta kallas egentligen rullar i dag - kan gå upp till 30 000 till 40 000 där."
För att få exportera hö till kameler i Dubai krävs det för att minimera smittorisken att inga andra djur har betat på marken under tre år. Därför tror Hjalti Einarsson att isländsk ödemark skulle kunna användas till kameler i Dubai.

Sommarhusen vid Kvígindisfjörðurs botten har enligt Vísir byggts av barn och släktingar till familjer som tidigare bodde vid fjorden. Då som nu är det långt till närmaste tätort - till Reykhólar där närmaste livsmedelsbutik finns är det en dryg timme, och från Bær längst ut på näset två timmar. Därför har de sommarboende vid Kvígindisfjörður på egen hand också utrustat en brandbil, rapporterar Vísir.