onsdag 31 december 2014

Völvans spådom för 2015: Demonstrationer och tillväxt

En regering som stärker sin ställning men som också möts av demonstrationer. En avhoppad minister som sjunker allt djupare. En positiv ekonomisk utveckling men där islänningar på landsbygden fått nog av turistboomen. En komiker som vill bli president. Och inte mindre än tre vulkanutbrott. Så ser Völvans spådom ut i DV inför det nya året.

Veckotidningen Vikans förutsägelser inför det nya året må vara de mest klassiska i isländska medier, men DV har de senaste åren både vunnit när det gäller omfång och träffsäkerhet. Den völva - gissningsvis den egna redaktionen - som DV anlitar är dessutom mer konkret i sina spådomar. Det gör det lättare att avgöra om völvan blir sannspådd eller inte.

Klart är att någon av spådomarna inför 2015 kommer att slå rejält fel. Där Vikans völva pekar ut finansminister Bjarni Benediktsson som en politisk vinnare och där statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kommer att hamna i knipa gör DV:s völva motsatt val. Spådomen i DV ser också ljusare på den ekonomiska utvecklingen. Völvorna är heller inte överens om det kommande årets vulkaniska aktivitet.

Regeringen kommer enligt DV:s völva att mötas av nya demonstrationer under 2015. Ett sådant tillfälle är när makrillkvoten ska fördelas - och främst går till de branschjättar som i många fall har starka kopplingar till regeringspartierna. Maktkoncentrationen inom fiskeindustrin blir därmed ännu tydligare. Regeringen kommer dessutom att blunda för banden mellan vissa av branschjättarna - band som i praktiken gör att de befintliga reglerna om maxkvoter sätts ur spel.

Men 2015 kommer också att handla om ekonomisk tillväxt. Köpkraften ökar. Och samtidigt som det kommer ett beslut som tvingar fordringsägare i de kraschade bankerna att betala en engångsskatt för att kunna föra ut sina tillgångar ur landet tas även de första stegen mot att avveckla de kapitalkontroller som infördes hösten 2008. Därmed ökar förtroendet för den isländska ekonomin.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Bjarni Benediktsson står under det nya året sida vid sida som bröder när de möter kritik. Regeringen kommer inte heller under 2015 att lyssna särskilt mycket till kritiska synpunkter. I stället kommer den att genomföra sin politik med förhoppningen om att den ska tala för sig.

Framstegspartiet fortsätter att försöka skydda det isländska lantbruket genom importförbud och skyddstullar. Detta kommer enligt DV:s völva att bli allt svårare under 2015. Svagheterna med dagens system kommer att bli allt tydligare trots nya bidrag till lantbruket. I allt större utsträckning kommer därför bland annat mjölk och fläsk att importeras eftersom den inhemska produktionen inte räcker till. Detta leder i sin tur till en debatt där hela näringen och Framstegspartiets påståenden om inhemsk kvalitet ifrågasätts.

Det stoppar dock inte Kaupfélag Skagfirðinga, kooperativet i Sauðárkrókur med starka band till Framstegspartiet. Under 2015 blir det en allt starkare maktfaktor såväl politiskt som ekonomiskt.

Trots detta kommer partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att stärka sin ställning under året. Starkare statsfinanser och avvecklade kapitalkontroller blir huvudskälen när han pekas ut som en politiker som infriar löften. Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson får däremot utkämpa flera svåra interna strider under året.

Den avhoppade inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttirs politiska storhetstid är över för gott. Nästa år kommer det att visa sig att hon i tidigare okänd omfattning försökte pressa polisen att lägga ned utredningen om olagliga läckor från hennes eget departement. Hennes inblandning i skandalen omöjliggör en återkomst till rikspolitikens topp.

Ljus framtid kommer under 2015 att få ett lyft i opinionen när partiet tar ställning i miljöfrågor. Piratpartiet lyckas driva igenom en lag om informationsfrihet och nätsäkerhet - och i samband med omröstningen kommer Birgitta Jónsdóttir enligt DV:s völva att gråta av tacksamhet i alltingets talarstol. Inom Socialdemokraterna sjuder missnöjet, men ledningen kommer att avvärja ett kuppförsök under hösten.

När bygget av en moské påbörjas i Reykjavík kommer demonstrationerna att bli så omfattande att polisen tvingas att ingripa. Samtidigt kommer det att visa sig att motståndet mot invandring jäser. Motståndet får under 2015 tydligare konturer. Bakom en sådan politisk kampanj står unga män som kan liknas vid nynazister.

Under hösten kommer även Jón Gnarr, tidigare borgmästare i Reykjavík, tillkännage att han ställer upp i presidentvalet sommaren 2016. Kandidaturen välkomnas framför allt av vanliga medborgare utan koppling till någon intressesfär. Komikerns popularitet gör att många tänkbara motkandidater kastar in handduken.

Íslandsbanki får nya ägare under året - bland annat från Kina. Inom Arion banki är viss turbulens inom ägarkretsen att vänta. Det kommer nämligen att visa sig att hedgefonder äger mer av banken än vad som tidigare är känt.

Turismen fortsätter att växa även under 2015. Islänningarnas missnöje med det stora antalet utländska besökare fortsätter även det att växa. På landsbygden blir detta mest tydligt där lokalbefolkning genom anmärkningsvärda metoder kommer att visa att de fått nog.

Samtidigt ser allt fler markägare turismen som en guldkalv. I vår kommer det att visa sig att allt fler tänker ta betalt av turister. För att undvika en sådan utveckling skrotar regeringen det planerade naturpasset. I stället får nya skatter på turistnäringen finansiera naturvård, service och säkerhet vid populära naturpärlor.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun tycks enligt DV:s völva vara här för att stanna. Utbrottet - som i dag pågått i fyra månader - kommer att fortsätta under hela 2015. Ett nytt utbrott i Bárðarbungas vulkaniska system sker i samma område närmare glaciären. Det pågår bara i några få veckor. Ett kort men större lavautbrott äger rum i Hekla under våren.

Utbrottet vid Holuhraun hamnar i fokus när det visar sig att turister tagit sig förbi avspärrningarna. På plats vid utbrottet kommer de att drabbas av svaveldioxidförgiftning. Turisterna undsätts med helikopter och förs till sjukhus för vård.

Här kan du läsa mer om völvans spådom för 2015 i Vikan.