tisdag 27 januari 2015

Bjarni Benediktsson backar upp avhoppad skandalminister

Kritiken från Alltingets ombudsman var sällsynt hård. Samtidigt uppdagades nya osanningar, nya påtryckningar och nya hot. Ändå har Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson fortsatt förtroende för avhoppade inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir. Han säger till Vísir att det är upp till henne om hon vill återvända till alltinget.

I november förra året avgick Hanna Birna Kristjánsdóttir som inrikesminister. Hon hade då - efter en medieläcka från en av hennes personliga rådgivare - smutskastat ett antal myndigheter, hotat polisen med repressalier, svartmålat granskande journalister och gång på gång talat osanning inför alltinget.

När Alltingets ombudsman i fredags kom med sitt utlåtande om Hanna Birna Kristjánsdóttirs agerande var kritiken närmast brutal. Vid upprepade tillfällen i över ett års tid överskred hon sina befogenheter. Hon inte bara pressade polischefen i Reykjavík, Stefán Eiríksson, och försökte påverka polisens utredning om medieläckan - hon pumpade dessutom Stefán Eiríksson på information om vad han sagt till Alltingets ombudsman.

Det anmärkningsvärda med skandalen kring Hanna Birna Kristjánsdóttir är inte att en minister vid ett tillfälle klev över gränsen. Utan att hon ständigt gjorde det under lång tid - och dessutom gjorde det med arrogans och maktfullkomlighet riktad mot myndigheter som var hennes eget ansvar. Någon som helst ånger visade hon inte förrän alla lögner avslöjats.

Såväl Hanna Birna Kristjánsdóttir som regeringen har hela helgen tigit om utlåtandet. Efter alltingsgruppens möte i går uttalade sig Bjarni Benediktsson, ordförande för Självständighetspartiet, för Vísir om kritiken mot skandalministern:
"Jag tror att Hanna Birna själv bäst inser att hennes förtroende har skadats av den här saken. Hon har erkänt att misstag begicks. Hon har dessutom bett om ursäkt för sina kontakter med polischefen. Men Hanna Birna är en politiker som var varit verksam länge inom politiken och som jag känner väl, både när hon var på kommunnivå och sedan hon kom in i tinget. Jag har arbetat med henne som Självständighetspartiets vice ordförande och jag kan säga att jag har ett gott förtroende för henne att fortsätta sitt politiska arbete."
Även om det inte blev någon officiell förtroendeförklaring från alltingsgruppen - vilket möjligen säger en del om hur Hanna Birna Kristjánsdóttirs ställning försvagats - står alltså partiledaren bakom henne. Bjarni Benediktsson anser att det är upp till henne själv om hon vill återvända till alltinget.

Vad som sägs bakom stängda dörrar kan vara något helt annat. De nya osanningar som uppdagades i fredags ansåg flera alltingsledamöter vara en stor besvikelse. Därför är det inte osannolikt att Hanna Birna Kristjánsdóttir i det tysta uppmanas att lämna politiken helt och hållet.

En som brutit denna tystnad är alltingsledamoten Elín Hirst. Hon skriver på Facebook att Hanna Birna Kristjánsdóttir bör avsäga sig sin plats i alltinget och avgå som Självständighetspartiets vice ordförande. Elín Hirst anser att den tidigare inrikesministern gjort sig skyldig till "ödesdigra misstag" och bör ta sitt ansvar för detta. Särskilt allvarliga var enligt Elín Hirst Hanna Birna Kristjánsdóttirs försök att påverka polisutredningen.

Ett problem för Bjarni Benediktsson är att både han och partiet gång på gång upprepat sitt förtroende för Hanna Birna Kristjánsdóttir - men utan att ha haft någon helhetsbild av situationen. Genom att lägga ansvaret att avgå på Hanna Birna Kristjánsdóttir slipper han en besvärande kovändning.

Men detta är spekulationer. Självständighetspartiet har tidigare visat att det tycks närmast omöjligt att förbruka sitt förtroende inför ledningen. Det är trots allt inte många år sedan som Árni Johnsen dömdes till fängelse för ekonomisk brottslighet med direkt koppling till hans uppdrag i alltinget. Under lätt kuppartade former såg sedan partikamraterna att han trots fängelsedomen fick dispens för att på nytt kandidera till alltinget.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fick under en frågestund i alltinget i går flera frågor om medieläckan och Hanna Birna Kristjánsdóttir. Han sade dock inget om hur hans förtroende för henne påverkats av utlåtandet från Alltingets ombudsman.

Här kan du läsa mer om Hanna Birna Kristjánsdóttir och medieläckan och här mer om Árni Johnsen.