lördag 17 januari 2015

Dagens bonuscitat

"Patentbesvärsrättens beslut är mycket överraskande. Beteckningen 'den nordiska modellen' har använts i olika sammanhang inom det officiella nordiska samarbetet i årtionden, oavsett vilken politisk majoritet som har företrätt regeringar eller parlament. ... Nordiska rådet håller därför bestämt fast vid att den nordiska modellen tillhör alla nordbor, och beslutet kommer inte att påverka vår användning av begreppet."

Höskuldur Þórhallsson, president för Nordiska rådet, kommenterar i ett pressmeddelande Patentbesvärsrättens beslut att ge svenska Socialdemokraterna ensamrätt till varumärket nordiska modellen.