fredag 2 januari 2015

Dagens citat

"Chocken som följde bankkraschen; hårda strider i kölvattnet; vreden som länge bodde i mångas bröst; allt formade den dagliga debatten på det sättet att kritik, ofta hård, blev dominerande; misstag och förebråelser det främsta nyhetsämnet. På många sätt var detta en förståelig utveckling, en reaktion på en hastig chock, men i längden kan det vara farligt att fastna i ett sådant spår, förlora synen av de grundstenar som tidigare rests, de värderingar som länge var det viktigaste, verken som undan för undan förde Island till den första raden bland världens nationer."

President Ólafur Ragnar Grímsson i sitt nyårsdagstal.