tisdag 13 januari 2015

Dagens citat

"Sett till helheten anser jag att avtalet har lönat sig mer för oss än blivit en otjänst. Jag måste dock erkänna att fast jag var motståndare till det i början så skulle jag inte rekommendera att säga upp det eller något sådant."

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson i RÚV om sin inställning till EES-avtalet.