lördag 31 januari 2015

Fler tar flyget mellan Reykjavík och Gjögur

Drygt 50 procent fler flög från Gjögur i Árneshreppur under 2014 jämfört med året innan. Men avgångarna till och från flygplatsen i Islands minsta och mest isolerade kommun hade på hela året ändå bara 220 passagerare. Godsvolymerna minskade under året liksom antalet lyft och landningar. Det rapporterar Litlihjalli.

Under vintermånaderna är flygplatsen i Gjögur något av en livlina för invånarna i Árneshreppur i Västfjordarna. Kommunen är Islands minsta - här finns omkring 35 året runt-boende - och mest isolerade - under vintern är i regel den enda vägen oframkomlig. Mellan november och april brukar alla förnödenheter, post och annat transporteras med flyget.

Om vädret tillåter trafikeras Gjögur från Reykjavík två gånger i veckan mellan oktober och maj. Under sommaren, när landvägen är framkomlig, trafikeras sträckan en gång i veckan.

Under 2014 flög enligt Litlihjalli 220 passagerare till eller från Gjögur, en ökning med 50,68 procent jämfört med föregående år. Under 2013 hade linjen totalt bara 146 resenärer - den lägsta siffran någonsin.

Mängden gods minskade med drygt 2,5 ton till 17 208 kilo under 2014. Antalet lyft och landningar från Gjögur var 168, fyra färre än föregående år. Dessutom gjordes fyra sjuktransporter med flyg.

En förklaring till det ökade passagerarantalet kan vara att flygbolaget under våren sänkte biljettpriserna med 45 procent. Syftet var att öka kännedomen om linjen.

Gjögur är inte bara Islands minsta reguljärflygplats belägen i ett övergivet fiskeläge i landets minsta kommun. Det är också den enda flygplatsen i linjenätet som inte har en asfalterad landningsbana. En flera år försenad asfaltering av banan är nu planerad till sommaren.

Här kan du läsa mer om flygplatsen i Gjögur.