torsdag 15 januari 2015

Island missar miljonte turisten med ett dygn

997 556 turister besökte Island med flyg eller färja förra året. Det är en ökning med hela 23,6 procent jämfört med tidigare rekordåret 2013. Mest ökade turismen utanför högsäsongen. Om 2014 hade varit ett skottår hade sannolikt antalet turister blivit sjusiffrigt. Tre fjärdedelar av de utländska besökarna kommer från tio länder. Det visar statistik från Ferðamálastofa.

Turismen till Island har närmast exploderat sedan finanskraschen. Inte i något annat europeiskt land har ökningen varit så stor. Mycket talar för att uppsvinget fortsätter även under 2015 - trots att Island åter blivit ett ganska dyrt resmål. Den isländska kronan har stärkts samtidigt som momsen vid årsskiftet höjdes från 7 till 11 procent på bland annat mat, restaurangbesök och hotellövernattningar.

Under 2014 var den stora frågan för turistnäringen - som gått om fisket som landets ekonomiskt viktigaste - om Island för första gången skulle spränga miljonvallen. Så blev det inte. Totalt besökte 997 556 personer Island med flyg eller färja under förra året. Ökningen jämfört med 2013, som också var ett rekordår, var hela 23,6 procent.

Till miljongränsen saknades 2 444 besökare. På flygplatsen i Keflavík landar i genomsnitt 2 700 utländska gäster om dagen. Om 2014 hade varit ett skottår är det alltså sannolikt att miljonvallen hade sprängts.

I Ferðamálastofas siffror ingår enbart resenärer som anländer via någon av landets internationella flygplatser eller med färja till Seyðisfjörður. Dessutom besökte ytterligare 104 516 passagerare Reykjavík ombord kryssningsfartyg, en ökning med 13,4 procent jämfört med 2013. Om kryssningsturisterna räknas in blir det totala antalet besökare drygt 1,1 miljoner.

Hela 969 181 turister anlände via flygplatsen i Keflavík, en ökning med 24,1 procent. Dessutom ankom 18 115 personer via färjeterminalen i Seyðisfjörður, en ökning med 8,9 procent, och 10 260 personer via övriga internationella flygplatser (Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir), en ökning med 5,8 procent.

Turismen växer framför allt under vintermånaderna. Den största ökningen skedde i januari, då uppgången i Keflavík var hela 40,1 procent jämfört med 2013. Den minsta ökningen noterades i augusti, 16,4 procent.

Trots att turismen blir allt jämnare fördelad mellan olika årstider är sommaren - juni, juli och augusti - den period då de utländska besökarna är som flest. År 2014 var antalet sommargäster 408 640 personer, vilket motsvarar 42,4 procent av det totala antalet besökare. Föregående år var andelen 44,2 procent.

Under vintern (januari, februari, mars, november och december) var antalet turister 279 798 personer (28,9 procent av helårssiffran), under hösten (september och oktober) var antalet 154 805 personer (16 procent) och under våren (april och maj) var antalet 125 938 personer (13 procent).

Hela 73,3 procent av det sammanlagda antalet turister var från tio länder. Flest var britterna med 180 503 besökare (en ökning med 31,7 procent), amerikaner 152 104 (+27,1 procent), tyskar 85 915 (+13,3 procent), fransmän 58 293 (+20,7 procent), norrmän 53 647 (+1,8 procent), danskar 48 237 (+11,9 procent), svenskar 40 992 (+15,5 procent), kanadensare 38 790 (+61,8 procent), nederländare 26 222 (+14,9 procent) och kineser 26 037 (+48 procent).

Britterna utmärker sig genom att oftare än andra besöka Island under vintern. Resenärer från Syd- och Mellaneuropa kommer främst under sommaren medan nordbor och nordamerikaner är de turister vars besök är mest jämnt fördelade under året.

Även islänningarnas eget resande ökade under 2014. Totalt flög 400 002 islänningar från Keflavík under året, en ökning med 9,6 procent.