tisdag 13 januari 2015

Lavafältet vid Holuhraun snart större än Manhattan

Illustration: Jarðvísindastofnun
Lavafältet vid Holuhraun är nu nästan lika stort som Manhattan. Lavan fortsätter att breda ut sig över Þorvaldshraun där en lagun sannolikt kommer att bildas till sommaren. Samtidigt pressar lavafältet glaciärälven Jökulsá á Fjöllum allt längre österut. Under söndagens klara, kalla och vindstilla väder drabbades gårdar nordost om vulkanen av hälsofarliga halter svaveldioxid.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun har nu pågått i fyra och en halv månad. Lavafältet hade i lördags växt till 84,1 kvadratkilometer. Därmed är det nu bara några dagar ifrån att bli så stort att det skulle kunna täcka hela Manhattan.

Lavafältet Holuhraun bildades under utbrott i Askja 1797. Nu har det alltså täckts av ny lava från Bárðarbunga. Utbrottet har också börjat täcka Þorvaldshraun, ett lavaområde som uppstod efter utbrott i Askja mellan 1926 och 1930.

Utbrottets intensitet har minskat. Ändå producerar det 60 till 80 kubikmeter magma i sekunden. Intensiteten kan därmed jämföras med flödet i älven Blanda. Lavamassorna förändrar nu landskapet norr om Vatnajökull. Utbredningen vid Þorvaldshraun skapar en fördämning som sannolikt gör att en lagun kommer att bildas där i sommar. Lavafältet pressar också glaciärälven Jökulsá á Fjöllums källor allt längre österut mot Kverkfjöll.

Själva kratern vid Holuhraun är nu enligt Vísir omkring 70 meter hög och 500 meter lång.

Jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga har snart pågått i fem månader. Under söndagen registrerades bara 21 jordskalv i området - det i särklass lägsta antalet sedan den seismiska aktiviteten tog fart i mitten av augusti. Under måndagen var dock åter skalven betydligt fler.

Vulkanologen Ármann Höskuldsson säger i Morgunblaðið att det innebär en viss trygghet att jordskalven fortsätter. Om de skulle upphöra skulle det kunna innebära en kort paus innan aktiviteten skulle byta karaktär - till exempel som ett utbrott i Bárðarbungas krater:
"Det är kanske bättre att den fortsätter än att den börjar att minska. Då blir människor kanske stressade i några dagar. Då blir människor lite på tårna. ... Då kan det vara så att förloppet vänder och då kan Bárðarbunga själv gå i gång. Detta är helt i sin ordning så länge som locket [på Bárðarbungas topp] håller på att sjunka. Det är bara utmärkt. Men samtidigt som detta tar stopp så kommer en ny varningssignal."
Under torsdagen registrerades 52 jordskalv med högsta magnitud på 5,1, under fredagen 54 skalv med en topp på 3,9, under lördagen 42 skalv med en topp på 4,7, under söndagen 21 skalv med en topp på 4,5 och under måndagen 79 skalv med en topp på 4,5.

I söndags var vädret klart, kallt och vindstilla i Jökuldalur nordost om Holuhraun. Halten av svaveldioxid steg då enligt Vísir till 7 800 mikrogram per kubikmeter luft. En så hög koncentration av vulkangaser klassas som hälsofarlig. I dalgångar med begränsad luftcirkulation blir problemen som värst.

Sigvaldi H. Ragnarsson, bonde på Hákonarstaðir, säger till Vísir att det dis som bildas av vulkangaserna i söndags lade sig så kompakt inomhus att han inte såg från den ena änden till den andra i fårstallen. I trakten är det många som under vulkanutbrottet har drabbats av sveda i hals och ögon. Men det har tidigare inte varit så illa som i söndags. Han tror att svaveldioxiden i synnerhet kommer att påverka fåren:
"Detta tror jag är det allra svartaste som jag har sett sedan föroreningar från Holuhraun började föras hit. ... Det behöver ständigt ventileras och försöka förhindra föroreningarna så gott som det går, men de söker sig in i husen och finns mest där. Och jag tror att det kommer att bli ihållande lungproblem för ungdjur, som nu till exempel är på första vintern. Och jag tror att det blir så de kommande åren."
Under helgen uppmättes 3 400 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft i Höfn och 1 000 mikrogram i Reyðarfjörður.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.