onsdag 14 januari 2015

Politiker vill terrorgranska alla isländska muslimer

Kartlägg alla isländska muslimers bakgrund i jakten på terrorister. Det förslaget kommer från Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet. Men tankarna sågas både av partikamraterna och av oppositionen. Partiordföranden Bjarni Benediktsson anser att en sådan granskning skulle strida mot grundlagen.

På Island finns i dag omkring 1 500 muslimer. Av dessa var förra året 481 personer anslutna till Félag múslima á Íslandi och 360 personer till Menningarsetur múslima á Íslandi. Gemensamt för de två församlingarna är att ungefär en tredjedel av medlemmarna är under 18 år. Männen är också något fler än kvinnorna.

Islam hamnade i fokus i den politiska debatten i våras när Framstegspartiet i Reykjavík ville återkalla den tomt som kommunen tilldelat Félag múslima á Íslandi för ett moskébygge. Partiets företrädare ville också förbjuda moskébyggen i landet. Det är en åsikt som de delar med den isländska grenen av Pegida, ett nybildat nätverk som säger sig kämpa mot islamiseringen av Europa.

I kölvattnet av terrorattacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris vill nu Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, att samtliga isländska muslimers bakgrund ska kartläggas. Han skriver på Facebook att skälet till detta är att han inte vill att ett liknande dåd ska utföras på isländsk mark:
"Jag undrar: Har inrikesdepartementet eller polisen vidtagit några åtgärder för att skydda islänningar mot sådana attacker? Har de 1 500 muslimer som bor i landets bakgrund undersökts och om några 'isländska muslimer' har rest till terroristers träningsläger eller stridit i Afghanistan, Syrien eller andra länder där det råder ofred mellan muslimer. Det har tidigare inte fallit mig in att ställa en sådan fråga eftersom jag alltid tror på det goda hos människor, men det är inte längre lämpligt när folkets säkerhet står på spel."
Ásmundur Friðriksson säger till Vísir är att syftet med hans utspel är att sätta i gång en debatt. Island kan enligt alltingsledamoten inte räknad med att terrorister inte ser landet som ett mål. Han anser inte att det är rasistiskt att peka ut muslimer som den enda grupp som ska kartläggas. Han hävdar nämligen "att största delen av de muslimer som kommer hit till landet är fredliga och goda människor".

Varför han skrev "isländska muslimer" inom citationstecken kan han inte förklara. I en intervju i RÚV säger Ásmundur Friðriksson att alla extremister bör granskas. Men han anser inte att exempelvis högerkristna bör kartläggas på grund av den norske terroristen Anders Behring Breiviks illdåd:
"Där är en individ som inte en människa i världen vill ta ansvar för. Ingen vill ursäkta det som denna människa gjorde."
Bland partikamraterna är motståndet mot Ásmundur Friðrikssons förslag kompakt. Partiordföranden Bjarni Benediktsson säger till RÚV att någon kartläggning av vissa samhällsgrupper inte är aktuell:
"Jag anser för det första att det är uppenbart att det inte finns någon anledning att genomföra en sådan undersökning. För det andra är vi inte ett samhälle som bygger på rättsregler som tillåter något sådant, och jag tror att Ásmundur har överilat sig. Detta återspeglar verkligen inte vår inställning om att vi ska bygga vårt samhälle på grundläggande mänskliga rättigheter som dessa idéer går tvärtemot."
De självständighetspartister i alltinget som RÚV talat med motsätter sig samtliga Ásmundur Friðrikssons förslag. Och bland andra partikamrater skriver tidigare justitieministern Björn Bjarnason i ett blogginlägg att idén präglas av okunnighet. Áslaug María Friðriksdóttir, fullmäktigeledamot i Reykjavík, säger till DV att tankarna gör henne "ursinnig" eftersom grundlagen säger att ingen får diskrimineras på grund av sin tro. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, tidigare ordförande för partiets ungdomsförbund i Reykjavík, skriver på Facebook att Ásmundur Friðrikssons åsikter inte hör hemma inom Självständighetspartiet:
"Det är lindrigt sagt sorgligt att vara med i samma parti som Ásmundur Friðriksson. Fördomar och okunnighet kännetecknar hans kommentarer och de passar inte på något sätt ihop med de frihetliga och liberala idéer som jag tror att majoriteten av självständighetspartisterna står för. Funderar på om han inte passar bättre i ett annat parti som tidigare har lekt med dessa åsikter tidigare på ett mycket osmakligt sätt."
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir antyder alltså att Ásmundur Friðrikssons åsikter skulle passa bättre inom Framstegspartiet, som i Reykjavík under det senaste året riktat en rad främlingsfientliga och islamofobiska uttalanden mot muslimer. Socialminister Eygló Harðardóttir, som tillhör Framstegspartiets liberala falang, sågar utspelet på Facebook med motiveringen att Island inte diskriminerar människor genom att kartlägga dem efter deras religiösa tro.

Domen från oppositionen är också mycket hård. Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, säger till RÚV att reaktioner som Ásmundur Friðrikssons var exakt vad de islamistiska terroristerna i Paris eftersträvade:
"De vill göra det svårare för muslimer att bo i västvärlden så att de blir mer och mer isolerade och det blir lättare att finna någon gnista av vrede hos dem som de sedan missbrukar. Jag väntade mig denna debatt och jag sörjer att den äger rum mellan alltingsledamöter."
Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att det är anmärkningsvärt att det på Island saknas högerextrema partier som lockar många väljare. Men Ásmundur Friðrikssons utspel och tidigare uttalanden från Framstegspartiet pekar i en sådan riktning:
"Det finns inga högerextremister i tinget. Men då borde frågan vakna om individer, både inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet, som har talat så försöker att fånga det stöd som annars skulle gå till ett högerextremt parti."
Ásgeir Karlsson vid polisens analysenhet säger i Fréttablaðið att terrordåden mot Charlie Hebdo i Paris inte föranlett någon höjd beredskap. I en rapport som polisen gav ut 2013 fanns det inga indikationer på att någon planerade attentat på Island.

Här kan du läsa mer om Framstegspartiets attityder till islam och muslimer.