fredag 27 februari 2015

35 000 jordskalv under ett halvår vid Bárðarbunga

En satellitbild över Holuhraun
från i lördags.
Foto: Nasa/USGS
35 000 jordskalv har skakat Bárðarbunga sedan mitten av augusti. Det gör den pågående jordskalvssvärmen till en av de största någonsin. Men aktiviteten fortsätter att minska. Jordskalven blir färre och svagare samtidigt som produktionen av lava i kratern vid Holuhraun blir allt mindre. Lavafältet breder inte ut sig längre utan växer enbart på höjden.

Den 16 augusti förra året började jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga. Sedan dess har omkring 35 000 skalv inträffat i området. Så omfattande seismisk aktivitet i anslutning till vulkanutbrott har tidigare inte registrerats på Island. Det rör sig om en av de största jordskalvssvärmarna i världshistorien.

Av de 35 000 skalven har 20 000 granskats av Veðurstofa Íslands. Av dessa har 9 000 haft sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Där har samtliga 79 skalv som haft en magnitud på minst 5 ägt rum. Ytterligare 646 skalv vid kratern har uppmätts till minst 4.

Omkring 8 000 skalv har skett i anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig från Bárðarbungas krater via Dyngjujökull till Holuhraun. Av dessa har sju skalv haft en magnitud på 4 eller mer. Vid Herðubreið och Herðubreiðartögl är antalet jordskalv 1 800, vid Tungnafellsjökull 600, vid Askja 300, vid Kistufell 200 och vid Kverkfjöll 20.

Inte sedan den 8 januari i år har något jordskalv med en magnitud på 5 eller mer inträffat. Till och med skalv som överstiger 3 har blivit sällsynta.

I måndags inträffade 57 jordskalv i området - men det kraftigaste i Vatnajökullmassivet, som hade en magnitud på 2,7, registrerades vid Grímsfjall vid vulkanen Grímsvötn och inte vid Bárðarbunga. Där hade det största skalvet en magnitud på 1,9. I tisdags skedde 66 skalv med en topp på 1,6, i onsdags 50 skalv med en topp på 1,7 och i går 55 skalv med en topp på 2,2.

Lavafältet vid Holuhraun mäter alltjämt 85 kvadratkilometer och består av 1,4 kubikkilometer ny lava. Det växer nu enbart på höjden. I genomsnitt är lavafältet 10 till 14 meter tjockt, men på vissa ställen når det upp till 40 meter.

Intensiteten i utbrottet fortsätter att minska. Det finns nu bara ett aktivt område i kratern vid Holuhraun. Det är bara en sträcka på cirka 200 meter vid själva kratern som alltjämt är öppen - resten har täckts av stelnande lava.

Den lava som strömmar ur kratern fortsätter att vara extremt het. Temperaturen ligger stadigt mellan 1 180 och 1 190 grader. Utbrottet har nu snart varat i sex månader.

Bárðarbungas krater sjunker alltjämt, men takten minskar eftersom mindre magma lämnar magmakammaren och rör sig mot Holuhraun. Totalt har kratern sjunkit som mest 61 meter. Men nu handlar det bara om två centimeter om dagen.

Inte i någon av det tjugotal gasmätare som finns i befolkade områden har halterna av svaveldioxid sedan den 5 februari överstigit 350 mikrogram per kubikmeter luft. Nivåerna av giftiga vulkangaser är dock betydligt högre vid Holuhraun, men i bebyggelse har mängderna inte klassats som hälsofarliga under de senaste tre veckorna.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.