torsdag 26 februari 2015

Allt färre reser med isländskt inrikesflyg

Västmannaöarna och Höfn i Hornafjörður är de enda destinationerna som ökade under 2014. Men för det isländska inrikesflyget som helhet fortsatte den negativa trenden under förra året. Bara 675 828 flög inrikes under 2014, en minskning med 2,8 procent jämfört med föregående år. Flest passagerare övergav turer till och från Reykjavík. Det visar statistik från Isavia.

Det isländska inrikesflyget hade totalt 675 828 passagerare under 2014. Det är tredje året i följd som antalet resenärer minskar. Bara två flygplatser, Västmannaöarna och Höfn i Hornafjörður, kunde räkna in fler passagerare. På övriga inrikesflygplatser minskade resandet.

Reykjavík var den i särklass största inrikesflygplatsen med 328 205 resenärer, en nedgång med 3 procent jämfört med 2013. Därefter följer Akureyri med 172 106 (-3,4 procent), Egilsstaðir 87 335 (-4,6), Ísafjörður med 34 946 (-1,8), Västmannaöarna 19 412 (+10), Höfn i Hornafjörður 9 887 (+6,7), Húsavík 9 646 (-2,5) och Grímsey 3 668 (-13,1).

Övriga inrikesflygplatser - Bíldudalur, Gjögur, Vopnafjörður och Þórshöfn - hade sammanlagt 10 623 passagerare (-2,3 procent jämfört med 2013).

Även mängden gods och post som transporterades med inrikesflyg minskade under 2014. Totalt fraktades 1 545,6 ton, en minskning med 1,5 procent.

Utrikestrafiken fortsätter däremot att sätta nya rekord. Under 2014 flög hela 3 910 244 resenärer från någon av Islands internationella flygplatser. Ökningen jämfört med 2013 är 19,9 procent.

Dominerar gör Keflavík med 3 867 418 resenärer, vilket motsvarar ett lyft med 20,5 procent. Motsvarande siffror var för Reykjavík 36 544 resenärer (-14 procent), Akureyri 4 431 (-11,6) och Egilsstaðir 1 851 (-28,8).

Från Akureyri finns utrikesflyg till Grönland. I övrigt handlar trafiken till både Akureyri och Egilsstaðir främst om charter. Från Reykjavík går flyg till Grönland och Färöarna. Att turerna till Färöarna under en del av året flyttades till Keflavík är sannolikt en förklaring till det stora tappet i Reykjavík.

Trots att Keflavík har tio gånger så många resenärer som Reykjavík är den senare - tack vare inrikes-, övnings- och privatflyg samt mellanlandningar för mindre flygplan på väg över Atlanten - landets mest använda flygplats. Reykjavík hade 60 447 flygningar jämfört med 36 945 för Keflavík, 14 205 för Akureyri, 4 900 för Västmannaöarna, 3 218 för Egilsstaðir, 1 874 för Ísafjörður, 1 242 för Húsavík, 1 081 för Höfn i Hornafjörður och 498 för Grímsey. Övriga flygplatser hade 3 201 flygningar.

Det var inte bara antalet passagerare som ökade från Keflavík. Det gjorde även godstransporterna. Under 2014 fraktades totalt 42 964 ton varor och post från Keflavík, en ökning med 1,2 procent. Motsvarande siffra för Reykjavík var 215,2 ton (+3 procent) och för Akureyri 77,8 ton (+206,3 procent).

Ett nytt rekord sattes också för antalet flygplan som under året passerade det isländska flygkontrollområdet. Under 2014 var det totalt 130 856 plan, en uppgång med 12,5 procent. Antalet kilometer som flögs inom zonen var rekordhöga 186 123 452 - vilket motsvarar 4 644 färder runt jorden.

Den vanligaste sträckan som flygs i det isländska luftrummet är London till Los Angeles följd av London till Keflavík, Keflavík till London, London till San Francisco och Keflavík till Köpenhamn.

Icelandair svarar för 14,25 procent av den totala flygtrafiken inom området. Därefter följer United Airlines med en andel på 6,87 procent, Delta med 5,04 procent, British Airways med 4,72 procent, Lufthansa med 4,71 procent, Emirates med 4,02 procent, SAS med 3,84 procent, amerikanskt privatflyg med 3,31 procent, Air Canada med 3,18 procent och Wow Air med 2,66 procent.

Här kan du läsa mer om inrikesflyget.