lördag 14 februari 2015

Árni Páll Árnason vill fortsätta leda Socialdemokraterna

Árni Páll Árnason vill leda Socialdemokraterna i två år till. Och hans möjligheter till förnyat förtroende tycks goda - ingen annan kandidat anmälde sig innan tiden för en allmän omröstning inom partiet gick ut. Det är dock landsmötet som väljer ordförande. Landsmötet äger rum i Reykjavík den 20 och 21 mars.

När Árni Páll Árnason för två år sedan övertog ledarskapet från Jóhanna Sigurðardóttir befann sig Socialdemokraterna i en djup opinionssvacka. De ständiga stridigheterna i koalitionen med Gröna vänstern, nedskärningar i finanskraschens kölvatten och domen i Icesave-tvisten var några av huvudfaktorerna bakom raset. Inte heller lyckades partiet reformera fiskekvotsystemet, slutföra förhandlingarna om EU-medlemskap eller genomföra en översyn av konstitutionen.

I alltingsvalet våren 2013 fick Socialdemokraterna 12,85 procent. Jämfört med valet 2009 tappade partiet nästan 17 procentenheter - ett historiskt ras för ett isländskt parti i ett alltingsval.

Nu ser det något ljusare ut i opinionsmätningarna. Socialdemokraterna har de senaste månaderna i regel fått mellan 16 och 20 procent av väljarstödet.

För två år sedan besegrade Árni Páll Árnason motkandidaten Guðbjartur Hannesson i omröstningen om ordförandeposten. Till vice ordförande valdes Katrín Júlíusdóttir.

Árni Páll Árnason ställer upp för omval vid Socialdemokraternas landsmöte i Reykjavík den 20 och 21 mars. Ingen motkandidat anmälde sig innan tidsfristen för en allmän omröstning bland medlemmarna gick ut. Det är dock landsmötet som tar beslut - och en utmanare kan alltjämt dyka upp, även om sannolikheten för detta nu minskat.