tisdag 24 februari 2015

Asylsökande IS-sympatisör får inte sättas i häkte

En av dem säger sig älska Islamiska staten och vill själv strida för sin religion. Han har hotat kommunens personal, vandaliserat en bil och ägnat sig åt självskadebeteende. Dessutom tänker han utkräva hämnd genom terror om han utvisas. Men Hæstiréttur Íslands anser inte att det är tillräckliga skäl för att mannen - som söker asyl på Island tillsammans med en annan man - ska hållas i häkte i väntan på beslut.

Två män gick den 21 januari i år in på polisstationen på Hverfisgata i Reykjavík för att ansöka om asyl på Island. De tros ha landat i Keflavík dagen innan med ett flyg från Köpenhamn. De sade sig vara bröder och uppgav att de hade rest utan pass eller andra identitetshandlingar.

Bägge männen fick en tillfällig bostad genom kommunen. Eftersom en av männen sade sig vara 17 år fick han ett boende där han stod under övervakning från socialförvaltningen i Reykjavík.

Inom loppet av några veckor hann mannen avverka tre olika boenden. Han var gång på gång hotfull mot personalen och sade att han skulle bestraffa dem, han slog i väggar, dörrar och trappor, han tände eld på sina sängkläder och han vandaliserade en bil tillhörande en i personalen. Efter en tid tog myndigheterna beslutet att bara låta personal från socialförvaltningen besöka mannen tillsammans med polis.

Mannen sade själv att han älskade Islamiska staten och att han själv ville ge sig ut i krig för sin religion. När myndigheterna undersökte hans beteende på nätet kunde de konstatera att mannen ägnat mycket tid åt webbplatser lojala med terrorgrupper som Islamiska staten och Boko haram. Han hade bland annat tittat på flera inspelade avrättningar.

Om mannen inte skulle få asyl på Island utan i stället skulle utvisas har han utlovat att hämnas genom blodiga terrorattentat. Hans mål skulle då vara att mörda tusentals människor.

Uppgifter från Interpol visar att de två männen - som tros vara bröder - är efterlysta i Danmark. Där är de dock kända under andra namn. Enligt danska myndigheter är männen troligtvis födda 1994 och 1996. Skälet till efterlysningen är att de inte följt asylprocessen. Över bägge vilar ett utvisningshot enligt Dublinkonventionen.

Männen har också begärts utlämnade till Danmark. De har under andra namn tidigare även sökt asyl i Sverige.

En undersökning av mannens tänder gjord i Reykjavík visar att han sannolikt är äldre än 17 år. Det tyder på att han även på Island inte talar sanning om sin bakgrund. Det var efter beskedet om resultatet av tandundersökningen som mannen hotade med att begå attentat om han skulle utvisas.

Polisen vände sig först till Héraðsdómur Reykjavíkur med en begäran om att mannen i häkte skulle invänta besked om asyl. Polisen ansåg att han framstod som labil och att det fanns tydliga tecken på självskadebeteende. Samtidigt talade han om sin lust att kriga för islam. Därför hävdade polisen att mannen utgjorde en fara både för sig själv och för andra.

Som argument nämnde polisen också att mannens verkliga identitet, nationalitet och eventuella släktförhållanden var osäkra. Därför skulle det, om mannen fick röra sig fritt, finnas en överhängande risk för att han skulle försöka ta sig vidare till ett annat land.

Héraðsdómur Reykjavíkur ansåg dock inte att det fanns tillräckliga skäl för att mannen skulle placeras i häkte. Inför Hæstiréttur Íslands argumenterade polisen på nytt för att mannen skulle kunna utgöra ett hot mot säkerheten eftersom han föreföll beredd att ta till våld. Inte heller här fick polisen gehör för sina argument.

I stället för häkte finns mildare åtgärder som reseförbud och anmälningsplikt. Det var dock alternativ som polisen inte bad Hæstiréttur Íslands att begrunda. Därför kan domstolen bara ta ställning till begäran om häktning. Där anser inte rätten att skälen är tillräckligt starka.

Polisen väntas nu lägga fram en begäran om att mannen bara får vistas inom ett visst område och att han regelbundet ska anmäla sig till polisen. En liknande begäran är även att vänta mot den andre mannen. Om de inte efterlever restriktionerna kan det på nytt bli aktuellt att pröva om de ska sitta i häkte.

Det är första gången som isländsk polis agerar för att asylsökande ska sättas i häkte. Det är också första gången som det under asylprocessen öppet framkommer att sökande sympatiserar med extremistiska terrorgrupper och själv strävar efter att delta i krig.

Här kan du läsa domen i sin helhet.