lördag 28 februari 2015

Bárðarbungas vulkanutbrott vid Holuhraun är över

De två senaste dygnens jordskalv
vid Vatnajökull.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Vulkanutbrottet vid Holuhraun är över. Det är den slutsats som experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands kom fram till vid ett möte i förmiddags. Utbrottet pågick alltjämt tidigt i går morse, men vid en flygning över Holuhraun under eftermiddagen hade aktiviteten i kratern upphört. Utbrottet varade i knappt sex månader.

Vid fyratiden på fredagsmorgonen pågick alltjämt vulkanutbrottet vid Holuhraun. Då sågs tydligt ny lava strömma ur kratern. Men vid en flygning över Holuhraun under eftermiddagen hade lavaproduktionen upphört. Satellitbilder tagna under fredagskvällen visade dessutom att temperaturen i kratern sjunkit avsevärt. Den hade inte svalnat om ny lava fortsatt att nå ytan.

Utbrottet vid Holuhraun började den 31 augusti förra året och varade alltså nästan i sex månader. Minst fyra ytterligare utbrott har ägt rum i Bárðarbungas vulkaniska system under det senaste halvåret. Av dessa är det två som har skett på öppen mark norr om Vatnajökull, och tre mindre utbrott som skett under glaciären.

Vulkanutbrottet skapade ett lavafält på 85 kvadratkilometer. Den totala lavaproduktionen uppgick till 1,4 kubikkilometer. Det gör utbrottet till det mest omfattande på Island sedan Laki år 1783. Lavafältet är i genomsnitt 10 till 14 meter tjockt. Som mest är det 40 meter tjockt.

Beslutet att förklara utbrottet som över togs av experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands under ett möte med Almannavarnir. Det är dock enligt ett pressmeddelande alltjämt förbjudet för allmänheten att besöka området vid Holuhraun. Veðurstofa Íslands skriver i ett pressmeddelande att det är förenat med livsfara att vistas vid lavafältet eftersom halterna av svaveldioxid alltjämt kan nå akut hälsoskadliga nivåer.

Färgkoden för internationell flygtrafik har efter utbrottets inledningsskede varit orange. Den har nu sänkts till gul, vilket innebär en förhöjd risk för vulkanisk aktivitet.

Den särskilda övervakningen av Bárðarbunga kommer att fortsätta. Frågan är vad som sker nu när ingen magma längre lämnar det vulkaniska systemet vid Holuhraun. Det skulle kunna medföra att trycket ökar och att ett utbrott börjar på ett annat ställe - i Bárðarbungas krater, längs den magmafyllda berggången under Dyngjujökull eller på öppen mark norr om Vatnajökull.

Trots de enorma mängder lava som kommit upp vid Holuhraun är Bárðarbungas magmakammare närmast opåverkad av utbrottet. Bara 1 procent av magman har lämnat magmakammaren under utbrottet.

Även den seismiska aktiviteten har minskat avsevärt. Den jordskalvssvärm som började den 16 augusti förra året är dock inte över. Skalven är nu färre och svagare, men sker alltjämt i anslutning till Bárðarbungas krater, längs berggången under Dyngjujökull fram till Holuhraun, vid Askja och vid Herðubreið.

Värt att notera är att vulkanologen Haraldur Sigurðsson inte blev helt sannspådd om utbrottets slut. Den 11 oktober förra året skrev han i ett blogginlägg att vulkanutbrottet skulle upphöra den 4 mars. Han baserade prognosen på beräkningar om när det skulle uppstå jämvikt mellan Bárðarbungas sjunkande krater och den magma som lämnat magmakammaren vid Holuhraun. Haraldur Sigurðsson hade alltså fel på fem dagar.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.