måndag 23 februari 2015

Dagens citat

"Det är en bergart som borde vara Islands sten och det är tuff. ... Men den är ingen väldigt vacker sten och det är egentligen inte användbart till något. Det går inte att bygga med det. Men det är mycket sällsynt utomlands och mycket vanligt på Island."

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson säger till Vísir att tuff - som bildas vid explosiva vulkanutbrott när askan faller till marken, packas och hårdnar - är den bergart som främst kännetecknar Island.