lördag 28 februari 2015

Dagens citat

"Kommunen sätter naturligtvis sitt hopp till att denna utveckling fortsätter och att invånarna ökar och når tidigare invånarantal, ty år 1994 bodde nästan 1 500 personer i Vesturbyggð. Här finns fantastiska företag, nya och gamla, som känner sin skyldighet gentemot samhället och möjligheterna till tillväxt är tillräckliga."

Ásthildur Sturludóttir, kommunchef i Vesturbyggð med tätorterna Patreksfjörður och Bíldudalur, i Fréttablaðið om att kommunen åter har över 1 000 invånare - läs mer här.