fredag 20 februari 2015

Eleverna är för få - Hallormsstaðarskóli läggs ned

Det blir inget femtioårsfirande för Hallormsstaðarskóli. I stället väljer Fljótsdalshérað och Fljótsdalshreppur att stänga skolan när vårterminen är slut. Nästa läsår skulle skolan bara haft tio elever - och inget tyder på att den negativa utvecklingen skulle vara på väg att vända. I stället hänvisas eleverna till skolor i Egilsstaðir och Fellabær.

Hallormsstaðarskóli i Hallormsstaður på östra Island invigdes 1967. Den har drivits gemensamt av kommunerna Fljótsdalshérað och Fljótsdalshreppur. Här har det funnits både för- och grundskola för barn från landsbygden söder om Egilsstaðir. Så sent som år 2005 hade skolan sextio elever. För tre år sedan var antalet fyrtio. Men till hösten ser det bara ut att bli tio.

Det är inte bara en åldrande och allt mindre landsbygdsbefolkning som förklarar minskningen av antalet elever. De senaste åren har stora elevkullar gått ut Hallormsstaðarskóli. I allt större utsträckning väljer också landsbygdselever större skolor i tätorter. Det steget har många elever redan tagit sedan diskussionerna om en nedläggning började på allvar.

Till sommarlovet ringer det ut från Hallormsstaðarskóli för sista gången. Kommunerna är överens om att elevunderlaget inte längre räcker till för att driva skolan. När den läggs ned får barnen i stället gå i skolor i Egilsstaðir och grannorten Fellabær. Avståndet till Egilsstaðir är knappt tre mil.

Ett enigt kommunfullmäktige i Fljótsdalshérað stod bakom beslutet. Under sammanträdet diskuterades om kommunen hade kunnat vända utvecklingen genom att ingripa i ett tidigare skede. Samtidigt konstaterade ledamöterna att situationen hade varit en annan om det handlade om en skola i ett område med begränsade kommunikationer. Då hade det varit både motiverat och nödvändigt att driva skolan med bara tio elever.

Ledamöterna diskuterade även om de hade svikit lokalbefolkningen och skolan. I anslutning till nedläggningsbeslutet tog de därför upp Brúarásskóli, en skola i kommunen belägen ett par mil nordväst om Egilsstaðir. Även den har sitt upptagningsområde på glesbygden. År 2013 hade Brúarásskóli 37 elever - men den långsiktiga trenden är att antalet minskar.

Även fullmäktige i Fljótsdalshreppur står bakom nedläggningen. Kommunerna ska nu enligt ett beslut komma överens om ett nytt avtal om skolgång eftersom samtliga elever i Fljótsdalshreppur från och med hösten kommer att gå i skolor i Fljótsdalshérað.

Här kan du läsa mer om Fljótsdalshreppur och Fljótsdalshérað.