tisdag 24 februari 2015

Eyjafjallajökull orsakade jordens största sandstorm

Tre fjärdedelar av växtligheten revs upp ur marken och blåste bort. Inom loppet av en timme försvann tolv ton materia - från ett meterbrett område på Skógaheiði. Under de två dagarna som sandstormen pågick blåste många miljoner ton materia ut över havet. Det är första gången som så omfattande erosion dokumenteras. Förutsättningarna skapades genom vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull.

Under våren 2010 placerades mätinstrument på Skógaheiði med syftet att följa utbrottets inverkan på naturen. Heden ligger på ungefär 600 meters höjd norr om Skógar - inte långt från utbrottets första skådeplats vid Fimmvörðuháls, mitt emellan Eyjafjallajökull och Mýrdalsjökull.

Utbrottet fick enorma mängder aska att samlas bland annat på Skógaheiði. I dag har problemen avtagit, men under lång tid betydde stormväder i regionen att vulkanaska skulle blåsa ned över kusten och försämra sikten.

Den 14 och 15 september 2010 drabbade en kraftig sandstorm södra Island och Skógaheiði. Enligt en forskarstudie publicerad i Scientific Reports handlar det om den största sandstormen som någonsin registrerats. Aldrig tidigare har så omfattande erosion dokumenterats på så kort tid.

Exakt hur mycket materia som revs upp av stormen är okänt. Klart är dock att det handlar om många miljoner ton. Mätinstrumenten visade hur mycket materia som passerade ett meterbrett område - det handlade om upp till 11 800 kilo i timmen.

Uppe på Skógaheiði försvann upp till 75 procent av växtligheten. Mängder av sten hade närmast polerats av sand och aska och såg plötsligt ut att blänka efter stormen.

Eftersom stormen blåste materian ut till havs blev dock problemen på land förhållandevis små. Samma väg tog den största delen av askan från Eyjafjallajökulls utbrott. Om vindarna i stället hade fört materian mot Islands tätbefolkade västra hörn hade problemen blivit betydligt större.

Även om det handlar om den största kända sandstormen finns det mycket som talar för att Island tidigare drabbats av minst lika stora naturkatastrofer. Erosionen har exempelvis varit påtaglig vid Hekla. Där har den på senare tid bekämpats genom stora planteringar.

Enligt forskarna är det också så som Island behöver arbeta för att kunna förebygga stora sandstormar. Genom att skapa livskraftiga ekosystem i områden som ofta drabbas av vulkanutbrott kan erosionen motverkas.

Växtlighet utgör alltså ett skydd mot sandstormar. Utan sådant skydd riskerar de sandstormar och den erosion som följer på många isländska vulkanutbrott att orsaka större skada än exempelvis nedfall av vulkanaska.

Här kan du läsa mer om konsekvenserna av Eyjafjallajökulls utbrott.