tisdag 17 februari 2015

Fler negativa till asylsökande i Reykjanesbær

Två av tre invånare i Reykjanesbær är missnöjda med asylsökande bosatta i kommunen. I Reykjavík är det bara en av tre som har samma åsikt. Överlag har invånarna i Reykjavíkområdet en mer positiv syn på asylsökande än boende i Reykjanesbær. Det visar en uppsats av Jóhanna María Jónsdóttir från Háskólinn á Bifröst.

Fram till 2013 var Reykjanesbær den enda isländska kommunen som tog hand om asylsökande. Nu tar även Reykjavík emot asylsökande. Medan ensamkommande flyktingar i dag främst placeras i Reykjavík får familjer i regel ett tillfälligt hem i Reykjanesbær.

Islands behandling av asylsökande har de senaste åren varit föremål för debatt - inte minst i Reykjanesbær. I slutet av 2011 väntade 54 asylsökande på besked i kommunen. I början av 2013 hade antalet stigit till 150. Därmed utgjorde asylsökande knappt 1 procent av invånarna i Reykjanesbær.

Ett mål från regeringens sida är att korta väntetiderna på besked. Ökningen ansågs dock av kommunpolitiker i Reykjanesbær vara så kraftig att de sade upp avtalet med staten. Bristen på bostäder var ett problem. Avsaknaden av tillräckliga möjligheter till stöd ett annat. Avtalet förlängdes dock sedan även Reykjavík börjat att ta emot asylsökande.

Jóhanna María Jónsdóttirs uppsats - som bland annat baseras på enkätsvar - visar att attityderna till asylsökande skiljer sig åt mellan de två kommunerna. I Reykjanesbær är det 66 procent som inte instämmer i påståendet om att de är nöjda med asylsökande i kommunen. I Reykjavík är det bara 29 procent som svarar att de är missnöjda.

Statens årskostnad för en asylsökande är 2 729 105 isländska kronor, vilket motsvarar 7 477 kronor per dag. I de kostnaderna ingår bland annat utgifter för bostäder, mat, läkarbesök, el, värme med mera. De kommuner som tar emot asylsökande ersätts fullt ut från staten.

En vuxen asylsökande får varje vecka 8 000 isländska kronor att handla för i lågpriskedjan Bónus. Dessutom utbetalas 2 700 kronor i fickpengar per vecka. På fyra veckor blir det totalt 42 800 kronor.

I Reykjavík är det 14 procent som anser att asylsökande får för mycket pengar. I Reykjanesbær är det däremot hela 61 procent som tycker att summorna är för generösa. Samtidigt är det i Reykjanesbær 69 procent som tror att kommunen lägger ut mycket pengar på asylsökande. I Reykjavík är motsvarande siffra bara 15 procent.

Bland Reykjavíkborna är det - när de själva får nämna ett belopp - 62 procent som tror att asylsökande får mer än 50 000 kronor i månaden. I Reykjanesbær är det 84 procent som har samma föreställning.

I allmänhet är invånarna i Reykjanesbær mer negativt inställda till asylsökande än invånarna i Reykjavík. Jóhanna María Jónsdóttir säger i Fréttablaðið att det sannolikt finns en enkel förklaring till de stora attitydskillnaderna:
"Jag bodde på Suðurnes och jobbade i Reykjanesbær och lade ofta märke till en ganska negativ debatt. Debatten var ofta sådan att de fick för mycket, kostade kommunen för mycket pengar och hade ingen god inverkan på samhället. ... Det förklaras sannolikt av närheten. Det var under en tid så många asylsökande här och människor märker det mer här än i Reykjavík."
Kjartan Már Kjartansson, kommunchef i Reykjanesbær, säger i Fréttablaðið att han tror att attityderna kommer att bli mer positiva. Tidigare samlades alla asylsökande i ett boende. Nu får de bostäder över hela kommunen:
"Det är uppenbart att eftersom samhället är mindre så blir invånarna mer medvetna om asylsökande och de blir mycket synligare."
I en uppsats vid Háskóli Íslands har Lilja Ingvarsson intervjuat sex asylsökande. Allmänt upplever de stor osäkerhet och sysslolöshet. För att få tiden att gå är det många som simmar och tar långpromenader. De saknar dock möjligheter att göra något som känns samhällsnyttigt.

De som bor i Reykjavík trivs bättre än de som bor i Reykjanesbær. I huvudstaden är det lättare att smälta in. Dessutom klagar flera på boendet på Fit hostel i Reykjanesbær. En uppger att det är så smutsigt och nedgånget att han i stället alltid går till badhuset för att duscha, rapporterar Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.