lördag 21 februari 2015

Högre arbetslöshet på landsbygden än i Reykjavíkområdet

Arbetslösheten på Island ökade i januari till 3,6 procent. Fler islänningar blev utan jobb i samtliga regioner utom Reykjavíkområdet. Nu är arbetslösheten lägre i huvudstadskommunerna än på landsbygden. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten kommer att ligga på samma nivå även i februari.

För fjärde månaden i följd ökade arbetslösheten i januari, då 3,6 procent av islänningarna stod utan jobb. Ökningen jämfört med föregående månad var 0,2 procentenheter. I januari förra året var arbetslösheten 4,5 procent.

Ett anmärkningsvärt trendbrott är att arbetslösheten i Reykjavíkområdet nu är lägre än på landsbygden. Ända sedan finanskraschen har förhållandet varit det omvända.

I Reykjavíkområdet låg arbetslösheten under januari still på 3,5 procent. I övriga sju regioner ökade den. Den var högst på Suðurnes med 5,8 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. I Norðurland vestra var arbetslösheten 3,8 procent (+0,3), Västfjordarna 2,9 procent (+0,4), Suðurnes 2,9 procent (+0,1), Vesturland 2,8 procent (+0,6), Norðurland vestra 2,7 procent (+0,5) och Austurland 2,7 procent (+0,1).

Bara tre isländska kommuner hade full sysselsättning under januari: Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Fler kvinnor än män blev arbetslösa under januari. Nu är 4 procent av kvinnorna arbetslösa jämfört med 3,2 procent av männen.

Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten i februari blir mellan 3,5 och 3,7 procent. Därefter brukar antalet arbetslösa börja minska i takt med att högsäsongen inom turistnäringen närmar sig.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.