lördag 28 februari 2015

Ingen synlig magma - utbrott vid Holuhraun kan vara överVulkanutbrottet vid Holuhraun kan ha nått sitt slut. Någon ny magma kommer inte upp ur kratern - men däremot fortsätter produktionen av vulkangaser. Observationen gjordes enligt Veðurstofa Íslands under en flygning över Holuhraun i går eftermiddag. Under dagen samlas experter från Háskóli Íslands och Veðurstofa Íslands för att utvärdera situationen.

Efter knappt sex månader ser det ut som att Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun kan vara över. Sikten i området har de senaste dagarna varit mycket begränsad på grund av oväder, men i går morse syntes utbrottet på webbkameror och satellitbilder. Men under en flygning över kratern i går eftermiddag fanns det inte längre någon synlig produktion av magma.

Svaveldioxid steg alltjämt upp ur kratern i går eftermiddag. Någon glödande lava fanns inte.

Utbrottets omfattning har minskat snabbt de senaste veckorna. Det gäller också den seismiska aktiviteten. Något jordskalv med en magnitud på minst 3 har inte skett sedan den 21 februari, och ett skalv på minst 5 har inte registrerats sedan den 8 januari. I går inträffade 42 jordskalv i området, där det största uppmättes till 1,8.

För första gången sedan den 5 februari noterades i torsdags hälsofarliga nivåer av svaveldioxid i bebyggelse. Då uppmättes 500 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft i Blönduós. Gränsvärdet är 350 mikrogram.

På förmiddagen samlas experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands för att utvärdera läget. Även om lavaflödet skulle ha upphört för gott väntas det dröja ytterligare några veckor eller månader innan produktionen av giftiga vulkangaser slutar.

Ett eventuellt slut för utbrottet vid Holuhraun sätter också fokus på själva Bárðarbunga. Vulkanens krater sjunker nu bara några centimeter om dagen och jordskalvssvärmen är långt ifrån lika intensiv som i höstas. Men i vulkanens magmakammare finns enorma mängder magma - bara 1 procent har nått ytan under utbrottet vid Holuhraun - som kan vara på väg upp genom berget.

Även om utbrottet skulle förklaras vara över kommer därför den förhöjda beredskapen vid Bárðarbunga att upprätthållas under en tid. Det kommer heller inte att bli aktuellt att omedelbart låta turister besöka det nya lavafältet vid Holuhraun. Än så länge bedöms risken för gasförgiftning och översvämningar från ett nytt utbrott under glaciären vara för stor.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och ovan kan du se en film från gårdagens flygning över Holuhraun.