torsdag 12 februari 2015

Jordskalv kan förebåda vulkanutbrott i Snæfellsjökull

Snæfellsjökull har inte erupterat på 1 700 år och Ljósufjöll har inte haft ett utbrott sedan strax efter att Island befolkades. Men vulkanologen Haraldur Sigurðssons bedömning är att inte någon av vulkanerna har somnat in för gott. Små jordskalv tyder på att magma kan vara i rörelse. Och det betyder att Snæfellsnes på nytt skulle kunna bli platsen för vulkanutbrott.

Senast Snæfellsjökull fick ett utbrott var för omkring 1 700 år sedan. Då strömmade lavan från glaciärens topp i sydostlig riktning mot Dagverðará. Det lavafält som bildades då kallas Háahraun.

Ungefär hälften så gammalt är lavafältet Rauðhálsahraun i Hnappadalur vid Haffjarðará. Det var resultatet av ett utbrott i Ljósufjöll som ägde rum runt år 900. Sedan dess har vulkanerna på Snæfellsnes slumrat.

Vulkanerna på Snæfellsnes har aldrig avfärdats som insomnade för gott, men intresset för dem har varit förhållandevis litet. Några tydliga tecken på nära förestående vulkanisk aktivitet - som jordskalv - har aldrig funnits.

De omfattas inte heller av Veðurstofa Íslands nät av jordskalvsmätare. Det innebär att skalv på Snæfellsnes måste vara ganska kraftiga för att de antingen ska registreras eller kännas. Men mängder av svaga skalv skulle i dagsläget kunna inträffa utan att någon skulle få kännedom om detta.

På senare år har ett tyskt forskarlag intresserat sig för både Snæfellsjökull och Ljósufjöll. De har placerat ut egen mätutrustning - och har kunnat konstatera att små skalv äger rum i anslutning till bägge vulkanerna. Majoriteten sker på ett djup av ungefär en mil och har sitt epicentrum nära Snæfellsjökulls topp.

Än så länge är underlaget för begränsat för att kunna fastslå att jordskalven är tecken på magmarörelser djupt nere i berget. Men det skulle kunna röra sig om magma som sakta rör sig uppåt mot ytan.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson säger till Vísir att jordskalven är ett tecken på att vulkanerna är aktiva. Det finns inga som helst tecken på att ett utbrott skulle vara på väg inom en snar framtid, men han anser att signalerna är tillräckligt starka för att motivera en ökad övervakning av Snæfellsjökull och Ljósufjöll:
"Jag anser att det finns ett stort behov av det, särskilt för vetenskapen men naturligtvis även för civilförsvaret. ... Det finns seismisk aktivitet under glaciären och det är ny information. ...Vulkanen Ljósufjöll är faktiskt den som har varit aktiv senare än Snæfellsjökull. Det går kanske att säga att den är mer aktiv än Snæfellsjökull."
Ljósufjöll ligger också bakom förhållandevis nya lavaområden som Berserkjahraun och Grábrókarhraun. Även Snæfellsjökull har enligt Haraldur Sigurðsson främst producerat lava. Han säger till Vísir att ryktet om den som en särskilt farlig vulkan förmodligen inte stämmer:
"Det är lavautbrott, ganska stora lavafält men inte särskilt utbredda, och det är några explosionsutbrott. Storleken på lavafälten och storleken på explosionsutbrotten, som är kända, är inte enorma. Det är på genomsnittsnivå. Så risken är naturligtvis i närområdet."
Haraldur Sigurðsson säger att det bland allmänheten ibland spekulerats om att utbrott i Snæfellsjökull skulle kunna bli så kraftfulla att de skulle kunna skapa en flodvåg som skulle kunna översvämma Reykjavík. Det finns dock inga tecken på att något sådant skulle ha skett tidigare, och inte heller något som tyder på att det skulle kunna ske vid ett nytt utbrott.

Här kan du läsa mer om Snæfellsjökull.