måndag 16 februari 2015

Minskad förbudszon för vulkanutbrottet vid Holuhraun

Lavafältets utbredning i torsdags.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Förbudszonen som omgärdar vulkanutbrottet vid Holuhraun minskas. Därmed blir det möjligt att ta sig fram till en utsiktsplats vid Kattbekingur en mil nordväst om utbrottet. Skälet till de lättade restriktionerna är att utbrottet avtagit i omfattning och att produktionen av svaveldioxid minskat. Men riskerna för giftiga vulkangaser är alltjämt stor i det område där besökare nu tillåts.

I dag är det sex månader sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började. Vulkanutbrottet vid Holuhraun fyra mil norr om Bárðarbungas krater har nu pågått i fem och en halv månad. De senaste veckorna har intensiteten i utbrottet minskat. Även produktionen av giftig svaveldioxid har minskat.

Därför hävs nu vissa av de restriktioner som hittills gällt i området. Almannavarnir har beslutat att området kring Ódáðahraun nordväst om Holuhraun inte länge ingår i förbudszonen. Området klassas nu i stället som en riskzon. Det innebär att den som närmar sig Holuhraun bör vara utrustad med gasmasker och gasmätare för att inte riskera förgiftning av svaveldioxid.

Rent konkret innebär lättnaderna att det nu går att ta sig fram längs en led som löper från Skútustaðir vid Mývatns södra strand till Kattbekingur. Där finns en utsiktsplats där utbrottet kan beskådas på en mils avstånd. Området bedöms vara säkert för eventuella översvämningar. Närmare än så får allmänheten inte komma Holuhraun.

Karta över den förbudszon
som infördes i fredags.
Illustration: Almannavarnir
Leden till Kattbekingur är enbart framkomlig med stora jeepar. Att den skulle hamna utanför förbudszonen har varit ett önskemål från turistnäringen. Turer med jeep till utsiktsplatsen vid Kattbekingur väntas börja inom kort.

Den som inte är van vid isländska fjällvägar bör inte på egen hand ge sig in på den två timmar långa leden - den har inte ens status som en F-väg - mot Kattbekingur. Möjligen kan det bli lättare i sommar om leden då använts en del och snön försvunnit.

Den väg som polis, civilförsvar, forskare och journalister med tillstånd använder - väg F905 och därefter F910 från Möðrudalur förbi Askja - är alltjämt stängd för allmänheten. Eftersom den passerar glaciärälven Jökulsá á Fjöllum finns alltjämt en risk för översvämningar.

Översvämningsrisken gör också att det alltjämt är förbjudet att åka väg 862 norr om Dettifoss. Myndigheterna arbetar på en ny riskbedömning för hela Jökulsárgljúfur. Tills den är klar kvarstår förbudet.

Den nya riskbedömningen för Holuhraun beräknas gälla fram till sommaren. Myndigheterna har bland annat tagit hänsyn till vindriktningar och vindstyrkor i beslutet att minska förbudszonen. Det poängteras dock att det område som nu ligger inom riskzonen i stället för förbudszonen kan drabbas av akut hälsofarliga mängder av vulkangaser.

Lavafältet vid Holuhraun har den senaste tiden växt framför allt på höjden. Det mäter nu 85 kvadratkilometer.

Också jordskalvssvärmen minskar gradvis i intensitet. Ett skalv med en magnitud på minst 5 har inte inträffat sedan den 8 januari. Majoriteten av skalven sker alltjämt i direkt anslutning till Bárðarbungas krater, men mindre svärmar äger ibland rum vid Herðubreið och Herðubreiðartögl.

Inte under något av de senaste elva dygnen har antalet jordskalv nått tresiffrigt. Torsdagen den 5 februari var antalet skalv 44 med en topp på 4,5, på fredagen 39 skalv med en topp på 4,9, på lördagen 27 skalv med en topp på 4,1, på söndagen 32 skalv med en topp på 3,9, på måndagen den 9 februari 41 skalv med en topp på 4,0, på tisdagen 36 skalv med en topp på 4,7, på onsdagen 35 skalv med en topp på 4,0, på torsdagen 41 skalv med en topp på 2,8, på fredagen 73 skalv med en topp på 4,5, på lördagen 29 skalv med en topp på 3,0 och i går 19 skalv med en topp på 3,9.

Bara 19 skalv är det lägsta antalet per dygn sedan jordskalvssvärmens början för sex månader sedan. Magnituden 2,8 är också den lägsta toppnoteringen under ett dygn.

Här kan du läsa mer om det pågående vulkanutbrottet vid Holuhraun.