onsdag 18 februari 2015

Regeringens bolånerabatt kostar ytterligare 427 miljoner

Kostnaderna för att ta fram och marknadsföra regeringens bolånerabatt går på 427,3 miljoner isländska kronor. Lönekostnader står för den största delen. Det framkommer i ett interpellationssvar från finansminister Bjarni Benediktsson på en fråga från Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir.

Vem som ska betala för nedskrivningen av inflationsindexerade bostadslån är alltjämt oklart. Hittills ser det ut som att skattebetalarna får stå för notan på 80 miljarder isländska kronor. Någon annan finansiering av rabattpaketet är inte klart.

Klart är däremot att bolånerabatten kostar skattebetalarna ytterligare 427,3 miljoner under 2014 och 2015. Utgifterna går bland annat till löner, marknadsföring och konsultarvoden.