onsdag 25 februari 2015

Självständighetspartiet backar - men är störst på Island

Självständighetspartiet backar i opinionen men är ändå landets i särklass största parti. Men mellan de övriga fem partierna i alltinget är avståndet nu bara 2,2 procent. Näst störst är i dagsläget Ljus framtid medan Piratpartiet är minst. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Sällan har opinionsläget inom isländsk politik varit så jämnt som nu. Med 25,5 procent av väljarstödet, en tillbakagång med 1,8 procentenheter sedan föregående mätning, är Självständighetspartiet med bred marginal störst i landet.

Mellan de övriga fem partier som är invalda i alltinget är läget däremot rekordjämnt. Skillnaderna är så små att den statistiska felmarginalen gör att Piratpartiet - som är minst i denna mätning - i själva verket skulle kunna vara större än Ljus framtid, som är nummer två i landet efter Självständighetspartiet.

Ljus framtid får 15 procent och backar därmed 1,9 procentenheter, Socialdemokraterna får 14,5 procent och tappar 1,4 procentenheter, Framstegspartiet får 13,1 procent och ökar 3,7 procentenheter, Gröna vänstern får 12,9 procent och klättrar 1 procentenhet och Piratpartiet ligger still på 12,8 procent.

Piratpartiet ligger därmed kvar på samma rekordnivå som i föregående mätning som slutfördes den 14 januari. Anmärkningsvärt är dock att MMR gjorde ytterligare en opinionsundersökning den 29 januari. Resultatet offentliggjordes inte, men där noterades Piratpartiet för hela 14 procent.

Uppsvinget för Framstegspartiet gör att väljarstödet nu är det högsta sedan mars förra året.

Bland de övriga partierna får Höger-gröna 1,3 procent (en ökning med 0,8 procentenheter), Landsbygdspartiet 0,7 procent (+0,3), Demokrativäktaren 0,7 procent (-0,3), Hushållens parti 0,5 procent (+0,3), Sturla Jónsson 0,4 procent (-0,3), Gryning 0,3 procent (-0,1), Regnbågen 0,2 procent (-0,7), Humanistpartiet 0,1 procent (-0,1) och Folkfronten 0 procent (oförändrat).

Övriga partier får 2 procent, en ökning med 0,4 procentenheter.

Nu uppger 36,4 procent att de stödjer regeringen. Det motsvarar en uppgång med 1,8 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.