tisdag 3 februari 2015

Utbrottet vid Holuhraun kan pågå till sommaren 2016Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun kan pågå åtminstone fram till sommaren 2016. Samtidigt kan vulkanens sjunkande krater ebba ut. Trots att kratern vid Holuhraun producerar omkring 100 kubikmeter lava i sekunden minskar utbrottets intensitet. Kombinerat med varmare temperaturer gör det att risken för höga halter av giftiga vulkangaser ökar på östra Island.

Efter drygt fem månader har Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun producerat totalt ungefär 1,4 kubikkilometer vulkaniskt material. Som jämförelse producerade Laki år 1783 hela 13 kubikkilometer vulkaniskt material - medan Grímsvötn 2011 slutade på 0,25 kubikkilometer och Eyjafjallajökull 2010 på 0,16 kubikkilometer.

Varje sekund producerar kratern omkring 100 kubikmeter lava. Flödet motsvarar därmed en stor älv som Skjálfandafljót. Tendensen är dock att utbrottets intensitet gradvis mattas av, även om aktiviteten är exceptionellt stabil.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson har tidigare förutspått att utbrottet kommer att upphöra i början på mars. Enligt hans beräkningar ska det då råda jämvikt mellan Bárðarbungas magmakammare och kratern vid Holuhraun.

I en ny prognos förutspår Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands experter att utbrottet kommer att pågå i ytterligare fyra till femton månader. Det skulle alltså kunna vara fram till försommaren 2016. Samtidigt räknar de med att Bárðarbungas krater - som hittills har sjunkit 61 meter sedan magmarörelserna började i mitten av augusti förra året - kan sluta att sjunka inom loppet av fem till sexton månader.

Prognosen ska dock främst behandlas som en kvalificerad gissning. Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands anser även att det är möjligt att utbrottet upphör inom kort eller att det fortsätter i flera års tid, men då med betydligt mindre lavaproduktion än i dag.

Även jordskalvssvärmen mattas av gradvis. Majoriteten av de större skalven sker i anslutning till Bárðarbungas krater. Mindre skalv noteras vid Askja, Tungnafellsjökull och Herðubreiðartögl.

I fredags registrerades 45 jordskalv i området med en högsta magnitud på 4,0. I lördags var antalet 52 med en topp på 3,8, i söndags 45 med en topp på 4,4 och i går 54 med en topp på 4,6.

De senaste dagarna har ganska höga halter av svaveldioxid uppmätts på östra Island. I dag är det sannolikt att nivåerna stiger till hälsofarliga öster om vulkanen. Den minskade kraften i utbrottet och ett omslag till mildare temperaturer gör att svaveldioxiden sannolikt håller sig närmare marken och därmed blir till större besvär för lokalbefolkningen.Ovan kan du se ett par filmer från Holuhraun och här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.