lördag 14 mars 2015

Dagens bonuscitat

"Jag talar om politiker som har lovat att ställa detta inför en folkomröstning och slutföra frågan på ett eller annat sätt. ... Och ingen kan dra tillbaka ett uttalande från alltinget utom alltinget själv. Det gäller enligt min mening om alla uttalanden från alltinget även fast de har en annan ställning än förslag som blir till lagar. Då är detta tingets beslut och det är tinget själv som måste återkalla det beslutet."

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet och EU-anhängare, säger i Vísir att regeringen borde ha hållit den utlovade folkomröstningen i EU-frågan - läs mer här.